Bornholda nama fasāde


Iestājoties siltākam laikam, uzsākta greznās, renesanses stilā ieturētās, Valdemāra un Andreja Pumpura ielas stūrī esošās ēkas fasāžu restaurācija. Salīdzinot ar citiem līdzīga laika objektiem, Valdemāra ielas 11a fasādes izceļas ar smalku cinka lējuma balustrāžu un profilējumu pielietojumu.
“Vairāk par fasādi”

Posted in 2018, Fasādes restaurācija | Tagged , | Comments Off

Alūksnes Slavas templis


Ziemīgā noskaņā 2017. gada pašā nogalē pabeigta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, Alūksnes ezera Kapsētas pussalas Tempļakalna Slavas tempļa jeb Rotondas restaurācija. Ap pusgadu ilgušo darbu rezultātā restaurēts gan pats Templis, gan arī veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Klasicisma stila Slavas templis saglabājies pirmatnējā veidā līdz mūsdienām un saistīts ar krievu feldmaršala Borisa Šeremetjeva un zviedru armijas kapteiņa Vulfa piemiņu. Slavas templis būvēts 1805. – 1807. gadā, pēc Alūksnes pils īpašnieka barona fon Fītinghofa vēlmes, par godu Ziemeļu kara simtgadei. Slavas tempļa svinīgā atklāšana notika 2017. gada 21. decembrī.
Lasīt tālāk..

Posted in 2017, Ainavu arhitektūra, Atzinibas, Labiekārtojums, Restaurācijas projekts | Tagged , | Comments Off

Anatomikuma teritorijas attīstība

Vērienīgo un pakāpenisko bijušā Anatomikuma, tagadējās Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta mācību korpusa atjaunošanas darbu ietvaros veikta arī teritorijas labiekārtošana. Tās pamatā 2016. gadā izstrādātie risinājumi. Metā ietvertā analīze rosinājusi Pasūtītāju samazināt sākotnēji pārlieku lielo automašīnu izvietojumu, kā arī saglabāt sākotnēji nojaukšanai paredzēto Ledus pagraba ēku.
vairāk par labiekārtojuma metu

Posted in 2016, Labiekārtojums, Labiekārtojums, Vēsturiska teritorija | Comments Off

Halle Kronvalda bulvārī 9


RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta jeb Anatomikuma ēkas vestibils ir daļa no plānotajiem ēkas un tās apkārtnes atjaunošanas darbiem. Galvenās ieejas atjaunošana līdztekus dažādos laikos haotiski izbūvēto komunikāciju sakārtošanai deva arī redzamu vizuālu ieguvumu – restaurēta vēsturiskā halle.
Lasīt tālāk..

Posted in 2017, Interjera restaurācija, Skola | Comments Off

Seminārs „Koks Daugavpilī”


Ikgadējo Pasaules arhitektūras dienu pasākumu ietvaros Daugavpilī arhitekts Ilmārs Dirveiks šogad piedalījās seminārā “Koks Daugavpilī”. Lakoniskais nosaukums patiesībā nozīmēja diskusiju par pilsētai izteikti aktuālu problēmu – vēsturisko koka arhitektūras mantojumu.
Tālāk par semināru..

Posted in Izpētes arhitekti, Seminārs, koka ēka | Comments Off

Konference Tallinā: Nesvarīgas lietas?


Homburgas sarunu (Homburger Gespräche. Bökler-Mare-Balticum-Stiftung) un piektā profesora Stena Karlinga (1906-1987) piemiņai veltītā konference ” Nesvarīgas lietas? Materiālā un ceremoniālā baznīcu prakse 16., 17. gadsimtos Baltijas jūras reģionā”, norisinājās no 2017. gada 14.-16. septembrim Tallinā Nigulistes baznīcā. Kārtējā konference šoreiz izskanēja Martina Lutera sāktās baznīcas reformācijas 500. gadadienas zīmē.
tālāk par konferenci..

Posted in Konference, mākslas vēsturnieki | Comments Off

Pabeigta Bērzpils kapličas atjaunošana


Bērzpils jeb Bēržu kapi atguvuši kapličas apjomu 2017. gada rudenī. Pēc 2013. veiktās demontāžas, atjaunots 19. gs. sākuma kapličas apjoms, kā arī 20. gs. laikā aizsegtās vai zudušās būvdetaļas (logi, zudušie draudzes soli u.c.). Sniegotā pagājušās nedēļas dienā notika objekta pieņemšana, par ko ievietota arī informācija pašvaldības mājas lapā.
tālāk par kapličas atjaunošanu

Posted in 2016, 2017, Arhitekti, Kapliča, Restaurācijas projekts, koka ēka | Comments Off

Castella Maris Baltici XIV


Starptautiskā viduslaiku piļu pētnieku konferencē „Castella Maris Baltici XIV”, kuru organizēja Vācijas piļu asociācija ar centrālo biroju Reinzemē, Braubahas pilsētiņā. Tajā izpētes arhitekts Ilmārs Dirveiks 31. augustā nolasīja referāts „Medieval image of the castle as “fashion” and “method”. Some intentions and realization in Latvia.” (Pils viduslaiku tēls kā „mode” un „metode”. Dažas ieceres un īstenotais Latvijā. 19., 20. gs.). Referāta saturs atbilda vienai no konferencē noteiktām tēmām, kas attiecas uz piļu “romantizācijas” laikmetu 19. gs., un faktiski atsevišķās izpausmēs turpinās līdz pat mūsdienām.
Vairāk par Castella Maris Baltici..

Posted in Konference, Pilsdrupas | Comments Off

Restaurēta Jēkaba baznīcas altāra fasāde


Sv. Jēkaba katedrāles altārdaļas un sakristejas fasāžu restaurācija pabeigta 2017. gada vasaras otrajā pusē. Baznīcas austrumu daļas atjaunošana ir pirmais solis plānotajos Jēkaba baznīcas restaurācijas darbos.
Lasīt tālāk..

Posted in 2016, 2017, Atzinibas, Fasādes restaurācija, Fasāžu restaurācija, Katoļu baznīca | Comments Off

Restaurēta Kamīnzāle Kultūras ministrijā


2016. gada decembrī pabeigti Kultūras ministrijas ēkas Rīgā, Krišjāņa Valdemāra iela 11a Kamīnzāles restaurācijas darbi. Darbu laikā atklātie līdz tam nezināmie apdares fragmenti pagarināja darbu termiņu, tomēr rezultātā restaurēti un eksponēti nozīmīgi latviešu profesionālās lietišķās mākslas liecinieki. Jaunatklātā apdare attiecināma uz laiku, kad ēkā 1920. gados atradusies Ārlietu ministrijas rezidence, un, iespējams, saistāma ar Jūlija Madernieka vārdu.
Lasīt tālāk..

Posted in 2015, 2016, Interjera restaurācija, Polihromija, Pārvaldes ēka, Restaurācijas projekts, Sabiedriskais interjers | Tagged , , , , | Comments Off