Monthly Archives: May 2011

Mujānu Baltais tornis

Mujānu Rietumu jeb t.s. Baltais tornis izbūvēts 15. gs. b. / 16. gs. sākumā bijušās Rīgas arhibīskapa vasaļa pils pils DR stūrī. Plānā apaļais tornis bijis piemērots kara darbībai ar uguns šaujamajiem ieročiem.

Posted in 2003., Konservācijas projekts, Pilsdrupas | Comments Off

Cēsu Pils parka rekonstrukcija

Līdz ar sniega nokušanu, praktiskie darbi sākti ar estrādes skatītāju daļas teritorijas labiekārtojumu un bruģa ieklāšanu. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz 2011. gada maija beigām, kad plānoti pilsētas svētki .

Posted in Arhitekti, Labiekārtojums, Vēsturiskais parks | Tagged , | Comments Off