Oktobra sākumā noslēgusies arhitektūras sasniegumu skate “2015.gada balva Rīgas arhitektūrā”. Atzinību par mērķtiecīgu un kvalitatīvu ieguldījumu vēsturiskās pilsētvides saglabāšanā un pilsētas veselības iestādes spēju stiprināšanā ieguva PS “Nams”/ ”Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādātais projekts “Rīgas 1.slimnīcas 8.korpusa pārbūve par operāciju bloku Bruņinieku ielā 5”. Projekta rezultātā rekonstruēti arī ēkas logi, ļaujot piemērot sākotnēji saimnieciskai funkcijai būvēto ēku mūsdienīgas slimnīcas vajadzībām.

Rīgas 1.slimnīca ir vecākā ārstniecības iestāde Rīgā, kas dibināta 1803.gadā kā trūcīgo (jeb nabagu) slimnīca vecās Kroņa aptiekas dārza vietā. 1887.gadā tā pārdēvēta par Rīgas pilsētas slimnīcu, bet 1910.gadā par Rīgas pilsētas 1.slimnīcu. Ar slimnīcas būvniecību saistāmi tādi pazīstami arhitekti kā J.D.Felsko, R.Šmēlings un E.Laube un viss slimnīcas komplekss ir nozīmīgs gan ka kultūrvēsturisks mantojums, gan kā arhitektūras piemineklis Projektējamā ēka būvēta 19.gs. pēdējā ceturksnī. Kādreiz tā izmantota kā veļas un katlu māja, bet pēdējos gados stāvējusi tukša.
Apsekošanā konstatēts, ka no ēkas celtniecības laika pilnā komplektācijā saglabājies tikai viens logs un dažas logu aplodas, kas ļāva izdarīt secinājumus par kādreizējo logu konstruktīvo un kompozicionālo risinājumu. Sākotnējie logi bijuši izgatavoti kā dubulti groplogi ar uz āru veramām vērtnēm un no telpas puses ieliekamu ziemas vērtni (viena visai ailai). Bēniņi sākotnēji tikuši izmantoti veļas žāvēšanai. Šeit ailās nav bijuši logi, bet vērtnes ar žalūzijām no ārpuses un slēģiem no iekšpuses (detaļas fiksētas kā savrupatradumi). Atsevišķās ēkas logailās bija saglabājušies ar 19.gs.b./20.gs.sāk. datējami logi, kas izgatavoti oderlogu konstrukcijā ar šķērsi. Pārējie logi izgatavoti 20.gs.2.pusē.
Apsekošanā noskaidrojās, ka nevienu no vēsturiskajiem logiem saglabāt un restaurēt nav nedz iespējams, nedz lietderīgi. Vēsturiskā tipa groplogi ēkas specifiskai funkcijai (slimnīca) nav piemēroti arī higiēnisku apsvērumu dēļ. Tā kā ēka atrodas kvartāla iekšienē, tad lielākai daļai logailu projektēti koka vienkārtas logi ar divkārtas stikla paketi. Izmantoti vācu standartam atbilstoši elementi, kuru profilējumi veidoti atsevišķi pēc vēsturiskiem paraugiem. Visas vērtnes iestiprinātas aplodā. Stiklojums bez loga rāmja projektā netika paredzēts.
Ēkas piebūves 1.stāva logailās, kuras pilnībā pārbūvēja (šajās telpās projektētas operāciju zāles un no telpas puses ievietots neverams hermētisks stiklojums), projektēti zviedru tipa logi, kas veras uz āru (kā oriģinālie groplogi). Šiem logiem fiksācijas mehānismi bez stacionāriem rokturiem iestrādāti no ārpuses.
Veicot logu pasūtīšanu, būvnieks izmainīja logu risinājumu, nesaskaņojot un par to neinformējot projektētāju. Rezultātā visiem logiem, kas izgatavoti pēc oderlogu parauga, un kam ir šķērsis, stiklojums virs šķērša iestiprināts tieši aplodā bez vērtnes. Šāds risinājums izmaina loga proporcijas un nav piemērots vēsturiskās ēkās. Līdzīgi darbu gaitā tika iespēju robežās notušēti būvnieka patvaļīgi izvēlētie, fasādē redzamie logu aizgriežņi, kaut gan projektā bija paredzēta slēpto aizgriežņu iestrādāšana.

Būvpojekta pasūtītājs – Rīgas domes Īpašuma departaments,
Projekta risinājumi un būvprojekta vadība SIA “Nams”,
Ēkas arheoloģiskā uzmērīšana projektēšanas vajadzībām un logu rekonstrukcijas projekta izstrāde
“Arhitektoniskās izpētes grupa”, arhitekte Daiga Lēvalde
Būvnieks “LNK Industries Partnership”