Monthly Archives: September 2018

Bīriņu pils ūdenstornis

Bīriņu muižas kompleksa ūdenstornis ir viens no retajiem Latvijas teritorijā vēl esošajiem ūdenstorņiem, kas saglabājies arī kā funkcionēt spējīgas 19. gs. lauku saimniecības pakāpeniskas industrializācijas liecinieks. Pēc atjaunošanas tas ieņem būtisku vietu industriālā mantojuma galamērķu sarakstā , rosinot arī citu … Continue reading

Posted in 2018, Restaurācijas projekts | Comments Off

Bīriņu ūdenstorņa vēja rotors

Līdztekus pašam ūdenstornim, Bīriņos atjaunots arī sākotnējā ūdens sūknēšanas mehānisma “dzinējs” – vēja rotors. Līdz ar daļēji saglabājušos rotoru Grundzāles muižā, kā arī zudušajiem rotoriem Bindēs, Penkules pagasta Sēju mājās un Trapenes muižā, tas ir viens no nedaudzajiem dabā redzamajiem … Continue reading

Posted in 2018, Industriālais mantojums, Restaurācijas projekts | Comments Off

Vešūzis Lielplatonē

Ar pašvaldības sarīkotiem senās mūzikas deju priekšnesumiem un priekšlasījumiem atklāta Lielplatones muižas veļas māja jeb t.s. “vešūzis”. Salīdzinoši nelielās guļbūves atjaunošana ir pirmais solis iecerētajā Lielplatones muižas kompleksa atjaunošanas procesā.

Posted in 2018, Muzejs, Restaurācijas projekts, koka ēka | Comments Off

Āraišu ezerpils dokumentēšana

Āraišu ezerpils dokumentēšanas procesā izmantotas mūsdienu digitālās un tradicionālās arhitektūras uzmērīšanas metodes. Apvienojot abu metožu priekšrocības un vēsturiskās arhitektūras zināšanas, sagatavota iespējami precīza 20.gs. beigās pēc arheoloģiskās izpētes rezultātiem rekonstruēto guļbūvju fiksācija.

Posted in 2017, Muzejs, Uzmērījumi, Vēsturiska teritorija | Comments Off