AutoCAD līmeņi AR

Piezīmes:

  • Līmeņu standarts tiek izmantots visos rasējumos.
  • Pēc noklusējuma atsevišķu objektu īpašības ir “ByLayer”.
  • Failu un līmeņu nosaukumos neizmantot LV diakritiskās zīmes, izņemot līmeņu nosaukumus kartogrammām)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RASĒJUMU FAILU NOSAUKUMI / DRAWING FILE TITLES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AR0-0.. Ģenplāns, labiekartojums / masterplan, landscaping
AR1-0.. Plāni / plans
AR2-0.. Griezumi / sections
AR3-0.. Fasādes / facades
AR4-0.. Detaļas, mezgli / Details, joints
AR5-0.. Durvis / Doors
AR6-0.. Kāpnes / Stairs
AR7-0.. Logi / Windows
AR8-0.. Interjera fragmenti, detaļas / Interior parts, details
AR9-0..

Faila nosaukumu piemēri / example file names:

AR0-01_Genplans-2011-02-09.dwg
AR1-01_1stavaPlans-Rev1-2011-02-09.dwg

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LĪMEŅU NOSAUKUMI / LAYER TITLES
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Līmenis / Layer Krāsa / Color Piezīmes / Notes
10-IZMERI 1 Izmēri / dimensions
11-ASIS 4 Asis / axes
12-TEKSTI 202 Apraksti, piezīmes / notes
12-AUGSTUMI 204 Augstuma atzīmes / heights
13-labojumi 51 Revīzijas / revisions
14-DETALAS 222 Esošas detaļas / existing details
15-JAUN_DETALAS 30 Jaunbūvētas detaļas / new details
16-HATCHI 253 Iesvītrojumi / hatches
17-LABIEKARTOJUMS 114 Labiekārtojums / landscaping
20-NES_SIENAS 5 Esošas nesošās sienas / existing load-bearing walls
21-STARPSIENAS 171 Starpsienas / partitions
22-NOJ_SIENAS 8 Nojaucamas konstrukcijas / to be demolished
23-JAUN_SIENAS 84 Jaunas nesošās sienas / new load-bearing walls
24-SAHTAS 140 Šahtas / Shafts
25-PARSEDZES 3 Pārsedzes / Lintels
30-LOGI 9 Logi / Windows
31-DURVIS 8 Durvis / Door
31-ailasNr 8 Ailas nr / No of the opening
40-PARSEGUMI 62 Pārsegums / Coverings
41-GRIDAS 52 Grīdas / Floor
42-GRIESTI 120 Griesti / Ceiling
42-PazeminatiGriesti 110 Pazeminātie griesti / Suspended ceiling
43-JUMTS 190 Jumts / Roof
50-MEBELES 54 Mēbeles / Furniture
51-SANTEHNIKA 150 Santehnika / Sanitary units
52-UDENSKANAL 181 Ūdensapgāde un kanalizācija / Water supply and sewage
53-VEDINASANA 132 Vēdināšana / Ventilation
54-APKURE 134 Apkure / Heating
55-ELEKTRO 200 Elektroapgāde / Electricity
56-VAJSTRAVAS 220 Vājstrāvas / Low tension networks
60-INZ 13 Inženierdaļas / Engineering
RAMIS 156 Rasējuma rāmis / Frame and stamp
Hatchs 252 Esošo sienu aizpildīšanai / Existing walls

Comments are closed.