Struktūra

Partneri
Baiba Eglāja
arheologs, M.A., valdes priekšsēdētāja
archaeologist, M.A., Chief of the Board
Artūrs Lapiņš
arhitekts,
cand. PhD
(Latvijas Mākslas akadēmija)
., valdes loceklis,
projektu grupas vadītājs
architect, cand. PhD, member of the Board, project group director
sert.Nr.10-0758
Daiga Lēvalde
arhitekte, izpētes grupas vadītāja
architect, investigation group director
sert.Nr.10-0805

Arhitekti, izpētes arhitekti Architects, Investigation architects
Ilmārs Dirveiks, arhitekts, Zinātņu doktors (Ph. in Architecture), sert.Nr. 10-0691
- Marina Mihailova, arhitekts, sert.Nr. 10-0310
- Liesma Markova, arhitekts, sert.Nr. 10-0803
- Ilze Māra Janelis, ainavu arhitekte, vēsturisko parku speciāliste, sert. Nr. 10-0694
- Zanda Bikše, dipl.arhitekte, celtniecības arheoloģijas speciāliste
- Sabīne Erte, dipl.arhitekte
- Kārlis Rozenštrauhs, dipl.arhitekts
Interjeristi, interjeru izpētes speciālisti  Interior architects, specialists of investigation
- Vija Strupule, PhD., mākslas vēstures speciāliste
- Guntars Jansons, M.A., interjerists
Ruta Taurena, M.A., interjeriste
Ieva Liepa, M.A., restauratore
Būvinženieri  Structural engineers
- Kristīne Klimbe, dipl.ing.
- Ģirts Pavlovs, dipl.ing.
Māris Bēnfelds, dipl.ing.
Arhitekta palīgi  Technicians
- Mārtiņš Reinbergs, arhitekta palīgs, students

Sekretariāts
Māra Zabrauska grāmatvede Anita Perska biroja administratoreBiroja kontakti
2016. gada janvāris

Comments are closed.