Category Archives: Industriālais mantojums

Bīriņu ūdenstorņa vēja rotors

Līdztekus pašam ūdenstornim, Bīriņos atjaunots arī sākotnējā ūdens sūknēšanas mehānisma “dzinējs” – vēja rotors. Līdz ar daļēji saglabājušos rotoru Grundzāles muižā, kā arī zudušajiem rotoriem Bindēs, Penkules pagasta Sēju mājās un Trapenes muižā, tas ir viens no nedaudzajiem dabā redzamajiem … Continue reading

Posted in 2018, Industriālais mantojums, Restaurācijas projekts | Comments Off