Objekta Restaurācijas dokumentācija

Lapā ir apkopoti būvnieka vai atbildīgā restaurācijas darbu vadītāja gatavotās restaurācijas dokumentācijas piemēri:

    Izpētes paraugu ņemšanas vietu protokoli un formas

[1] uzdevums paraugu ņemšanai ,
[2] uzņēmēja sagatavots protokols par paraugu noņemšanu ,
[3] parauga ņemšanas vietu fiksācija ,
[4] laboratorijass izpētes rezultātu apkopojums,
[5] javas un apdares parauga mikroslīpējuma anotēta fotogrāfija,
[6] javas paraugu granulometriskā analīze,

    Restaurācijas darbu programma un metodika

[7] būvnieka / restauratora sagatavota restaurācijas darbu programma,

    Objekta pieņemšanas nodošanas dokumentācija

[8] apdares parauglaukuma apstiprināšanas protokols,
[9] fasādes parauglaukuma apstiprināšanas protokols,
[10] anotēta fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas,
[11] objekta restaurācijas pase.

Comments are closed.