Sv.Jāņa baznīcas zelmiņa restaurācija


Īsi pirms ziemas saliem uzsākti un šogad paredzētajā apjomā pabeigti Rīgas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas ziemeļrietumu fasādes zelmiņa konservācijas darbi. 15.gs. beigās izbūvētais pakāpjveida zelminis jau ilgstoši bija norobežots ar aizsargsietu, lai krītošie apmetuma un ķieģeļu fragmenti šaurajā Jāņa sētas ielā garāmgājējiem nekristu uz galvas.
Tālāk par zelmini..

Posted in 2014, Konservācijas projekts, Luterāņu baznīca | Tagged , , , , , | Comments Off

Kuldīgas domes atzinība


Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienā Kuldīgas novada Dome pasniegusi Kuldīgas novada Goda balvu diviem kolēģiem – arhitektei Liesmai Markovai un arheologam Mārtiņam Lūsēnam.
Lasīt tālāk..

Posted in Arhitekti | Comments Off

Muzeja vāzes restaurācija


Šī gada 29. oktobrī ar svinīgu pacelšanas ceremoniju noslēgusies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vāzes restaurācija.
Tālāk par vāzi..

Posted in 2014, Muzejs, Restaurācijas projekts, Vara dekora restaurācija | Tagged , , | Comments Off

Plānoti darbi Alūksnes pilsdrupās


Alūksnes novada pašvaldība uzsākusi darbus pie Alūksnes pilsdrupu atjaunošanas. Projekta risinājumos iekļauta esošo virszemes mūra konstrukciju konservācija, t.sk. risinājumi konstrukciju drošības un eksponēšanas nodrošināšanai, mūra virskārtas iesegšana, kā arī lokāli labiekārtojuma darbi, nodrošinot ūdens notecei.
Tālāk par pilsdrupām..

Posted in 2006., 2014, Konservācijas projekts, Pilsdrupas | Tagged , , , , | Comments Off

Pārdaugavas pērle – bijusī Šrēdera māja


2014. gada jūnijā notikuši arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbi koka dzīvojamā ēkā RĪGĀ, DAUGAVGRĪVAS IELĀ 11. Apbūve ar nosaukumu „Dzīvojamo un saimniecības ēku komplekss” ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Nr.6607 – un daļa no Rīgas vēsturisko priekšpilsētu koka ēku grupas Daugavgrīvas ielas sākumā, ko veido gruntsgabali Nr.7, Nr. 9, un Nr. 11.
tālāk par Šrēdera namu..

Posted in 2014, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Būvvēsture, Dzīvojamā ēka, Interjers, Interjeru izpēte, Polihromija | Tagged , , | Comments Off

Viesu nams Peldu ielā


Arhitektoniskās izpētes grupas saskare ar ēku Peldu ielā 23 aizsākās jau 1990.gadā, kad veikta tās izpēte. Ēka netika iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, tomēr izpētes gaitā fiksēta virkne tās vairāk kā 400 gadu garās būvvēstures īpatnību. Plānojuma dēļ dēļ ēka savulaik tika neoficiāli dēvēta par «kāpņu muzeju». Projektā risināta ēkas piemērošana viesnīcas vajadzībām. Fasāžu un iekštelpu raksturs sasniegts, kompilējot restaurētās sienu plaknes ar mūsdienīgām apmetuma un krāsojuma faktūrām.
Tālāk par viesu namu

Posted in 2001., Rekonstrukcijas projekts, Restaurācijas projekts, Viesnīca | Tagged , , | Comments Off

Muzejs 10jā Restauratoru triennālē


Noslēgusies Desmitā Baltijas valstu restauratoru triennāle „Līdzsvaru meklējot: saglabāšana, izmantošana, restaurācija”. Triennalēs četru dienu laikā nolasīta virkne referātu, kā arī sagatavoti stenda referāti, kuros aplūkota arī ar vēsturisko ēku saglabāšanu saistītā problemātika.
Continue reading

Posted in Izstāde, Konference, mākslas vēsturnieki | Tagged , | Comments Off

Katlakalna baznīcas restaurācija


Par šīs baznīcas eksistenci zina tikai nedaudzi – vairākās sarunās apliecinājies, ka par to nenojauš pat daudzi tuvākās apkārtnes iedzīvotāji. Kokos ieslēpusies, Katlakalna baznīca faktiski ir pamanāma tikai no pavisam neliela attāluma. Tomēr tā ir viena no nedaudzajām Latvijas klasicisma baznīcām un tās tapšana cieši saistīta ar Latvijas kultūras kanonā iekļautā Rīgas pilsētas būvmeistara Kristofa Hāberlanda vārdu.
tālāk par Katlakalna baznīcas projektu

Posted in 2008., Luterāņu baznīca, Restaurācijas projekts | Tagged , , , | Comments Off

Katvaru muižas kungu nams


Pirms neilga laika pabeigta Katvaru muižas kungu mājas (Limbažu novads, Katvaru pagasts, Katvari) arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija, kas veikta ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Tās rezultāti nešaubīgi pierāda, ka ēka ir viens no pēdējiem izcilākajiem Latvijas baroka arhitektūras piemēriem, kas pagaidām saglabājies bez neatgriezeniskiem pārveidojumiem. Arhitektūras pazīmes un atsevišķu elementu risinājumi ļauj saskatīt analoģijas ar vairākām citām izcilākajām Latvijas 18. gadsimta muižu kungu ēkām Ungurmuižā (1732), Liepupē (1751) un Ķirbižos (1740. gadi).
tālāk par Katvaru muižas Kungu namu..

Posted in Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Interjeru izpēte, Muiža, mākslas vēsturnieki | Tagged , , , | Comments Off

Intervija ar krāsu izpētes speciālisti


Veicot vēsturiskas ēkas krāsu izpēti, tiek noskaidrota krāsu slāņu stratigrāfija, resp., secība, kādā krāsu slāņi vēsturiski pārklājuši viens otru. Intervija ar vienu no krāsu izpētes speciālistēm publicēta vienā no pazīstamākajiem arhitektūras blogiem Arch Daily.
Vairāk par krāsu izpēti..

Posted in Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Konference, Šis un tas | Tagged , | Comments Off