SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” darba un interešu lauks ir arhitektūra vēsturiskā vidē – no pirmsprojekta izpētes un attīstības priekšlikumiem līdz darba zīmējumiem, no vides projektiem līdz interjera detaļām. Jau vairāk kā 20 sekmīga darba gados biroja izpētes grupa ir veikusi pētījumus vairāk kā 1000 ēkās, kuras izvietotas visā Latvijas teritorijā. Projektu grupas objekti pārsvarā izvietoti Rīgā;
pārējā Latvijas teritorijā ilgstoša veiksmīga sadarbība bijusi arī ar Jelgavas, Cēsu, Rēzeknes pašvaldībām, daudzu baznīcu atjaunošanas projekti, privātīpašumā esošu kultūras pieminekļu rekonstrukcijas projekti u.c.

Arhitektūra ir vides veidošanas māksla.. Arhitektūra vēsturiskā vidē ir māksla saglabāt vēsturisko vidi, kas nonākusi līdzi mūsdienām. Jāatzīst, ka laiks un pārmaiņas uz to iedarbojas izteikti nelabvēlīgi – vai tie būtu kari, neskaitāmās pārbūves, cilvēku nevērība vai modes tendences, katrs laiks tiecas savas pārmaiņas veikt pēc iespējas pamanāmāk.. Tādēļ būtiska vēsturiskās vides atjaunošanā ir tās izpratne. Padziļināta reģionālās arhitektūras pētniecība ir viena no atšķirīgajām biroja iezīmēm, kā arī daudzu biroja darbinieku hobijs. Līdztekus projektēšanai, darbinieki aktīvi piedalās konferencēs un semināros, veidojot biroja zinātnisko bāzi.

“Dievs ir detaļās”.. Vārdu salikums, ko 1970. gados saistībā ar moderno arhitektūru no jauna popularizējis Mīss van der Roe, pilnībā attiecināms arī uz vēsturisko arhitektūru. Vēsturiskās vides veidošanā nav mazsvarīgu detaļu; zināšanas par tradicionālajām būvniecības metodēm, iepriekšējo periodu stilistiku, palīdz gan sniegt objektīvu kultūrvēsturiskā mantojuma novērtējumu, gan vajadzības gadījumā atrast atbilstošus prototipus un analogus.

Artūrs Lapiņš,
arhitekts, M.Sc.,
SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” projektu grupas vadītājs