2014. gada jūnijā notikuši arhitektoniski mākslinieciskās izpētes darbi koka dzīvojamā ēkā RĪGĀ, DAUGAVGRĪVAS IELĀ 11. Apbūve ar nosaukumu „Dzīvojamo un saimniecības ēku komplekss” ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Nr.6607 – un daļa no Rīgas vēsturisko priekšpilsētu koka ēku grupas Daugavgrīvas ielas sākumā, ko veido gruntsgabali Nr.7, Nr. 9, un Nr. 11.

T.s. Šrēdera nams celts 1770.,80. gados. Ēkas durvis un sākotnējā interjera apdare jau atbilst klasicisma stilam, bet logu apkalumi vēl veidoti rokoko formās. Namā fiksētas neparasti daudzas augstas kvalitātes vēsturisko interjeru apdares. Tās būtiski papildina līdzšinējos priekšstatus par Pārdaugavas koka dzīvojamās apbūves raksturu 18. gadsimta 4. ceturksnī un 19. gadsimtā.
Vairākās 1. stāva telpās salīdzinoši labi saglabājusies unikāla 1770.,80. gadu klasicisma stila tapešu apdare uz koka konstrukcijām, kas pastāvējusi vienlaikus ar apmestu griestu plakni, ieloci un apmetumā vilktu profilētu dzegu.
2. apdares periodā sienas apmestas un krāsotas vai apgleznotas ar līmes krāsām, izmantojot dažādas vienkāršākas vai sarežģītākas klasicisma un bīdermeijera stilu dekoratīvo kompozīciju shēmas. Labi saglabājies un potenciāli restaurējams ir vestibila 19. gadsimta 2. ceturkšņa, vidus iluzorais sienu gleznojums, kas pārvēš telpu par pergolu ziedošu ceriņu dārzā.
Ēka ir vērtīgākā vēsturiskā celtne, kas šobrīd vēl saglabājusies Daugavgrīvas ielas posmā līdz Valdemāra ielai. Tās arhitektoniski mākslinieciskais potenciāls un autentiskuma pakāpe ir ļoti augsti. Ēkas apjoms un fasādes atjaunošanas gadījumā kļūtu par vienu no raksturīgākajiem Rīgas 18. gadsimta priekšpilsētu koka arhitektūras paraugiem.