Atjaunoto noliktavu komplekss Miesnieku ielā 13, 15 sastāv trim sākotnēji atsevišķiem būvapjomiem. Rekonstrukcijas projektā veikta to apvienošana un pārbūve, apvienojot vienotā apjomā dzīvojamo un sabiedrisko funkciju. Ēku restaurācijas daļa izstrādāta atjaunošanas projekta ietvaros, risinot ēkas vēsturisko veidola, koka nesošo konstrukciju un arhitektoniskās detaļu saglabāšanas jautājumus.

Ielas fasāžu risinājumi balstīti uz esošo situāciju un vēsturiskās izpētes materiāliem:
– Miesnieku ielas 13 fasādei restarēts esošais šūnakmens plākšņu apšuvums;
– Miesnieku ielā 15 fasādē eksponēti vairāki būvperiodi – 17. gs. dzīvojamās ēkas fasāde 1. un
2. stāva līmenī un 18. gs. noliktavas zelminis;
– Miesnieku ielā 17 fasādei saglabāts esošais historisma risinājums, izveidojot jaunas logailas esošās aklajās ailās un atjaunojot pirmā stāva koka fasādes apšuvumu.

p r o j e k t s

Rekonstrukcijas projekta restaurācijas daļā iekļauts:
[1] konstrukciju un apdares vēsturisko periodu kartogrammu sagatavošana uz sienu
notinumu bāzes,
[2] fasāžu un iekšsienu apdares konservācijas risinājumi,
[3] būvgaldniecības izstrādājumu un metālkalumu restaurācija,
[4] paskaidrojuma raksts un darbu specifikācijas, rekomendācijas DOP sadaļai.

b ū v v ē s t u r e

Miesnieku iela veidojusies 13.gs.1.pusē. Gruntsgabals, kurā ietilpa pašreizējo ēku Miesnieka 11,
13 un 15 zeme, piederēja pie Livonijas ordeņa Rīgas pils staļļu teritorijas.
Kā liecina arhitektoniskās izpētes rezultāti, ēku būvvēsture nedaudz atšķiras. Ēka Miesnieku ielā 13 būvēta 18. gs. 2. ceturksnī kā noliktavas ēka; Miesnieku ielā 15 būvēta 17. gs. vidū kā dzīvojamā ēka, un tikai 18. gs. 2. ceturksnī tā pārbūvēta par noliktavu. Ēka Miesnieku ielā 17 pašreizējā apjomā kā noliktava izbūvēta 18. gs. 2. ceturksnī.
20.gs.otrajā pusē bija paredzēts visas trīs noliktavas pārbūvēt un veikti sagatavošanas darbi –
arhitektoniskā izpēte, sagatavoti uzmērījumu rasējumi, izrakti šurfi. Ēkā Miesnieku ielā 17 poļu restauratoru vadībā. 1991. gadā rekonstrukcijas darbi pārtraukti.

Ēkas atjaunošanas un restaurācijas darbi pabeigti 2016. gadā.

– – –
Pasūtītājs SIA Luxury Living Latvia

Projekta autors: Arhis SIA, 2013.

Projekta restaurācijas daļa:
arhitekts Artūrs Lapiņš
izpētes arhitekts Ilmārs Dirveiks,
konservācijas kartogrammas:
arhitekte Ilona Markuse,
arhitekta palīgi Guntars Jansons un Ieva Lejiņa.

Būvuzņēmējs: RCBS SIA
Restaurācija: A-ES Group Construction