2012.gada 10.februāri Mencendorfa namā atzīmēta arhitektoniskās izpētes kā profesijas 30 gadu jubileja. Konstatēts, ka šo gadu laikā tajā strādājuši orientējoši 117 cilvēki, no kuriem uz salidojumu ieradās 60.

1982.gada 2.februārī ar Latvijas PSR Kultūras ministrijas pavēli pie toreizējā Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurācijas un projektēšanas kantora tika nodibināta Arhitektoniskās izpētes grupa. Tas uzskatāms par profesijas dibināšanas datumu un 2012. gadā no šī brīža paiet 30 gadi. Pirmie izpētnieki bija arhitekts Pēteris Blūms un vēstures students Ivars Johansons.
1991.gada 29. novembrī, toreizējam restaurācijas institūtam brūkot, Andis Cinis, Pēteris Blūms, Ēriks Cērpiņš, Andis Špaks, Māris Cibulis un Ģirts Jēkabsons dibināja SIA „AIG”. No šī brīža pagājis 21 gads.
1993.gada 1. jūnijā daži arhitekti, mākslas vēsturnieki un arheologi iestājās darbā jaundibinātajā SIA „AIG” un tas uzsāka reālu darbību. Arī tas ir jau 19 gadus atpakaļ. Visi trīs šie nozīmīgie datumi veido pašreizējā SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” vēsturi. Pirmajos desmit gados veidojās profesija, tika izstrādāta metodika un izpratne par arhitektūras pieminekļu izpēti, nostiprināti pamatprincipi. Tas ir laiks, kad stundām varēja spriest par dažu strīpiņu nozīmi uz fasādes, kad visi bija jauni un laimīgi, bet Latvija un Rīga pilna neatklātu dārgumu. Polihromo fasāžu pilsēta atsedza savu krāsaino seju un gleznotie interjeri Mencendorfa namā iesāka analogas apdares uzvaras gājienu visā Latvijā.

2012. gadā neviens no dibinātājiem vairs nestrādā SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”. No tiem agrajiem gadiem profesijai uzticīgi palikuši Ilmārs Dirveiks, Vija Strupule, Daiga Lēvalde, Marina Mihailova, Liesma Markova, Ruta Taurena, Mārtiņš Lūsēns un Baiba Eglāja. Un projektu grupas vadītājs Artūrs Lapiņš, kas toreiz bija students. Daudz kas no sākotnējā azarta kļuvis par rutīnu, vairs nav jauneklīgā prieka un pieminekļu aizsardzības sistēma radījusi lielu skepticisma piedevu kopējam darbam. Kas saglabājies no tiem agrajiem, laimīgajiem gadiem? Uzticība sākotnēji definētajiem ideāliem, neatslābstošā interese un prasme joprojām būt pārsteigtiem, nepārtrauktā izglītošanās kāre, un dīvainā biroja struktūra: projektētāji – izpētnieki – arheologi. „Sausais” atlikums – pēdējos 20 gados arhīvā ievietoti 2400 sējumi, kuros ietvertā informācija aptver visu Latviju.

– – –
Profesija AIG? Diagnoze AIG? Grūti definēt. Bizness AIG? Tomēr. Biedru kopa AIG? Arī. Vecbiedros nostaļgija pēc tiem laikiem, kad zāle bija zaļāka un peļķes dziļākas. Jaunajiem kolēģiem biroja netipiskums un profesionālā skola. Cerams. Un – neaizmirstamās balītes, kopēja muzicēšana un teātra spēlēšana, tradīcija, kas nemainīga palikusi visus 30 gadus.