AutoCAD līmeņi

  • Līmeņu standarts tiek izmantots visos rasējumos.
  • Pēc noklusējuma atsevišķu objektu īpašības ir “ByLayer”.
  • Failu un līmeņu nosaukumos neizmantot LV diakritiskās zīmes, izņemot līmeņu nosaukumus kartogrammām)

Fails Limeni.dwg

LAYERLINETYPECOLOR
10-IZMERICONTINUOUS1
11-ASISCONTINUOUS4
12-TEKSTICONTINUOUS202
13-GRIEZ_LINCONTINUOUS2
14_kapnesCONTINUOUS234
14-DETALASCONTINUOUS222
15-JAUN_DETALASCONTINUOUS30
15-JaunkapnesCONTINUOUS32
15-MetaliJauniCONTINUOUS33
16-HATCHICONTINUOUS253
17-KokiCONTINUOUS114
17-KrumiCONTINUOUS122
17-LABIEKARTOJUMSCONTINUOUS114
17-LabiekartojumsSegumiCONTINUOUS63
20-NES_SIENASCONTINUOUS5
21-STARPSIENASCONTINUOUS62
22-NOJ_SIENASCONTINUOUS8
23-JAUN_SIENASCONTINUOUS84
24-SAHTASCONTINUOUS140
25-PARSEDZESCONTINUOUS3
30-LOGICONTINUOUS9
30-LogiJauniCONTINUOUS61
31-DURVISCONTINUOUS8
32-AILASCONTINUOUS152
40-PARSEGUMICONTINUOUS62
41_GridasSegumsCONTINUOUS44
41-GRIDASCONTINUOUS52
41-KokaApsuvumsCONTINUOUS42
42-GRIESTICONTINUOUS120
43-DakstiniCONTINUOUS11
43-JUMTSCONTINUOUS190
44-SPARESPHANTOM4124
45-SPARESHIDDEN126
50 _mebelesCONTINUOUS61
50_MebelesTekstsCONTINUOUS71
50-MEBELESCONTINUOUS54
51-SANTEHNIKACONTINUOUS150
52_UDENSKANAL_jaunsCONTINUOUS183
52-UDENSKANALCONTINUOUS181
53-VEDINASANACONTINUOUS132
54-APKURECONTINUOUS134
55-ELEKTROCONTINUOUS200
56-VAJSTRAVASCONTINUOUS220
ARH-izpetePHANTOM432