Seminārs par Būvniecības informācijas sistēmas jeb BIS lietošanu

Aplūkotās tēmas:
– Ierosinātāja projektētāja darba vieta:


– Pilnvaras (no Pasūtītāja) / deleģējuma (juridisks birojs darbiniekiem) izveide un saskaņošana


Shēmas:
Process BIS sistēmā:


– Būvnīecības iesnieguma izveidošana BIS:


Pamatlapa, kur izvēlas iesnieguma veidu:– Tehnisko noteikumu pieprasīšana:


tālākais darbs ar objektu, iesniegto dokumentu saraksts:

– projekta iesniegšana skaņošana:

– Projekta izmaiņas, versiju salīdzināšana:


īsumā viss, nav tik sarežģīti, kā izskatās..:))