Darbu laikā Uzņēmējs nodrošina visu aprakstā minēto objektu fotofiksāciju pirms darbu veikšanas, darbu laikā pirms galveno darbu posmu (attīrīšanas, nostiprināšanas, papildināšanas, sagatavošanas eksponēšanai) veikšanas un pēc darbu pabeigšanas. Fotofiksācija veicama ar digitālo fotoaparātu :

  • izšķirtspēju ne mazāku kā 1200x1600px,
  • attēlam jābūt asam, vienmērīgi izgaismotam un skaidri jāattēlo fiksējamais fragments,
  • kadrā ir jābūt redzamam elementa marķējumam, kam jāatbilst fotofiksācijas shēmai,
  • kadrā ir jābūt redzamai melni — baltai mēroga skalai.
  • Digitālie fotoattēli jāsakārto mapēs ar atbilstošā restaurācijas objekta nosaukumu. Katra attēla faila nosaukumā jābūt ietvertai attēla anotācijai — procesa nosaukumam un īsam aprakstam (piemēram, Saujamluka_AtjaunotsMurejums.jpg). Iekopēšana atbilstošā mapē un anotēšana jāveic uzreiz pēc attēla uzņemšanas.
    Atskaitei jāietver digitāla fotofiksācijas shēma.
    Atskaite ar anotētiem galveno procesu krāsu fotoattēliem izmērā ne mazākā kā 10x15cm pirms restaurācijas darbu nodošanas iesniedzama Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Pasūtītājam un Arhitektam sējuma formā un digitāli (kompaktdiskā). Atskaitei jāietver norādījumi par konservēto fragmentu regulāro apkopi.