Lapā ir apkopoti būvnieka vai atbildīgā restaurācijas darbu vadītāja gatavotās restaurācijas dokumentācijas piemēri:

    Izpētes paraugu ņemšanas vietu protokoli un formas

[1] uzdevums paraugu ņemšanai ,
[2] uzņēmēja sagatavots protokols par paraugu noņemšanu ,
[3] parauga ņemšanas vietu fiksācija ,
[4] laboratorijass izpētes rezultātu apkopojums,
[5] javas un apdares parauga mikroslīpējuma anotēta fotogrāfija,
[6] javas paraugu granulometriskā analīze,
[7] javas granulometrijas salīdzinājums,

    Restaurācijas darbu programma un metodika

[8] būvnieka / restauratora sagatavota restaurācijas darbu programma,

    Objekta pieņemšanas nodošanas dokumentācija

[9] apdares parauglaukuma apstiprināšanas protokols,
[10] fasādes parauglaukuma apstiprināšanas protokols,
[11] anotēta fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas,
[12] objekta restaurācijas pase.