Raksta sagatavošana Mājas lapai

[1] Rakstam paredzētā materiāla ievietošanai izveido atsevišķu mapi,
[2] šajā mapē tiek ievietots teksta fails un atlasīti attēli,

[3] Raksta struktūra:
– virsraksts
– titulattēls ar fiksētu izmēru – 800x250px
– pirmā (informatīvā / pārskata) rindkopa,
– saturs, sadalīts rindkopās,
– attēlu galerija; attēlu izmērs pa vertikālo malu nav lielāks par 800px.
– informācija par objektu (gads, būvnieks)

[4] Ieteikumi raksta saturam:

– vārdi: vismaz 250 (optimāli 300 – 700), saturs kā vēstule lasītājam,
– atlasīti attēli – faila nosaukumā jābūt objekta nosaukumam un tēmai (img8989.jpg neder..)
– regularitāte – raksti tiek publicēti regulāri, reizi divās vai trīs nedēļās
– tematika: tikai par biroja objektiem un ar objektu notikumiem saistītām tēmām,
– adresāts: raksts tiek adresēts vienai personai: “ideālajam lasītājam”
– pareizrakstība: bez gramatikas un punktuācijas kļūdām.

[5] Raksts tiek publicēts atbilstoši ieteikumiem Raksta publicēšana Mājas lapā
Veiksmīgu rakstīšanu..!
Artūrs