Iesniegšanas
datums
Saņemšanas
datums, īss apraksts
Būvvadē vai
BVKB
Būvvadē vai
BVKB
30.08.
27.09.
06.09. SASKAŅOTSatdots Marinai

SKOLAS 1 IEKŠPAGALMS DIVAS AK x 5 eks.SKOLAS 1 IEKŠPAGALMS DIVAS AK
23.05.
26.09.2019.
TERMIŅŠ 19.06.19.
LIDZ 12.07. JĀIESNIEDZ LABOJUMI KL.CENTRĀ
22.07. sagatavots iesniegšanai
EBEĻMUIŽA ZAĻENIEKU 21, RĪGA
TERM. 26.07.
26.09.2019. zīmogs un izņemts
27.09. ATDOTS PASŪTĪTĀJAM
12.08.
22.08.
14 VAI 19.08.
06.09.
Pasūtītājs (VNĪ)iesniedza paši MIESNIEKU 11 KRĀSU PASES
05.09.TURGEŅEVA 13, 15, RĪGA AMI ATĻAUJA
skaņošanas process