FAILU NOSAUKUMI
[1] Failu nosaukumos tiek izmantoti tikai latīņu burti, resp., bez latviešu valodas diakritiskajām zīmēm. Netiek izmantots t.s. translits, ar diagrāfiem — burtu dubultojumiem (neraksta ‘sh’ ‘š’ vietā vai ‘aa’ ‘ā’ vietā). Faila nosaukumā nav atstarpes, to vietā tiek izmantota apakšsvītra ‘_’.
[2] Vispārīgā gadījumā failu nosaukumi veidojami pēc šāda principa:
(rasejuma Nr) + ‘_’ + (rasejuma nosaukums, kur katrs vards ir rakstits ar lielo sakuma burtu) + ‘.dwg’ (jpg, pdf),
piemēram:

IN7-01_3StavaParadesTelpasGalvenieIekartojumaVeidi.dwg

RigasPilsApiebuve_TehniskieNoteikumi-2011-18-18

[3] Biežāk lietotajiem dokumentu veidiem faila nosaukuma sākumā tiek izmantoti šādi faila sākuma burti (“priedēkļi”):

Dokumenta veids “Priedēklis”
Paskaidrojuma raksts Ps_
Vēstule Vs_
Tāme Tame_

[4] Ja viena failā ir vairāki rasējumi, tad to uzrāda faila nosaukumā, piemēram:

IN3-01-05_StavuApagaismojumaPlani.dwg.

[5] Ja fails atsaucas uz citu failu, tad abu failu nosaukumiem ir jābūt ar vienādu sākumu. Piemēram, ja dwg failā ir ievietots jpg attēls, tad nosaukums ir šāds:

R2-02_3stavsKrasojumaSistema-2011-11-18.dwg;

R2-02_3stavsKrasojumaSistema.jpg;


Abiem failiem jāatrodas vienā mapē (Folder).
[6] Failiem, kuri tiek laboti vai papildināti, nosaukumam pievieno izstrādes datumu formātā “-2011-09-07” (gads-mēnesis-datums); starp cipariem liek domuzīmi ‘-‘
Piezīme. Svarīga ir tieši šāda secība un pieraksta forma, jo tas ļauj datorā ērti atrast pēdējo dokumenta versiju, sašķirojot failus pēc nosaukuma.