LPSR KM KPRPK

Zem šī šobrīd pilnībā aizmirstā burtu salikuma slēpjas savā laikā visai nozīmīga un ietekmīga iestāde – LPSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurācijas projektēšanas kantoris. Tā ietvaros 1982. gada 2. februārī nodibināta arhitektoniskās izpētes grupa. Tobrīd grupā strādāja divi cilvēki: arhitekts Pēteris Blūms – arhitektoniskās izpētes pamatlicējs Latvijā un pasākuma idejiskais autors, un tehniķis Ivars Johansons (1959.-1989.). Pakāpeniski izpētes grupa sasniedza savu maksimumu – 43 darbinieki. Tas bija laiks, kurā zinātkāre vairākkārtīgi apsteidza zināšanas, informācijas daudzums – tās izprastspēju, specialitāte veidojas vienlaicīgi ar speciālistiem. Šis laiks ir atstājis kastēm neapkopotu materiālu, atjaunotos Reiterna un Mencendorfa namus, daudzkrāsainās ēku fasādes un pieradinājis vismaz daļu sabiedrības rēķināties ar ēkas vēsturi. No šī laika arhitektoniskajā izpētē joprojām strādā vairāki cilvēki.

“AIG” SIA

Izpētes birojs kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) dibināts 1991. gada 29. novembrī. Šajā laikā jau bija skaidri redzama varenās valsts institūcijas (tolaik Restaurācijas institūtā strādāja pāri pa 200 cilvēkiem) nespēja sevi saglabāt. Materiālais pamats – elektriskais zāģis, dažas grāmatas, radioaparāts, idejiskais pamats – kvēla vēlēšanās strādāt un apliecināties izvēlētajā specialitātē, motto – “kurš cits, ja ne mēs”.

NO “AIG” LĪDZ “ARHITEKTONISKĀS IZPĒTES GRUPAI” SIA. 1997-..

1997. gadā Arhitektoniskās izpētes grupa papildinājās ar jauniem daudzsološiem speciālistiem un pakāpeniski izkristalizējās jauns darbības virziens – vēsturisku ēku restaurācijas un rekonstrukcijas projektu izstrāde. Ap 2000. gadu AIG projektu grupa nostabilizējās pašreizējā veidolā, iegūstot jaunus speciālistus un entuziastus. Šobrīd restaurācijas projektēšanā iesaistīta apmēram puse no biroja darbiniekiem, joprojām saglabājot interesi par vēsturisku ēku izpēti. Savā ilgajā pastāvēšanas laikā SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” apliecinājusi sevi kā vēsturisku ēku izpētes un projektēšanas birojs ar profesionālu personālu.

This post is also available in: RUS