[1] Prasības pretskata fotogrāfijām

[1.0] Prestkata fotogrāfijas tiek izmantotas par pamatu iekšsienu un fasāžu kartogrammu sagatavošanai.
[1.1] Fotoattēlam jābūt asam, vienmērīgi izgaismotam un skaidri jāattēlo fiksējamais sienas posms vai fragments.
[1.2] Sienas fotografējamas pa posmiem pretskatā, katrā attēlā ir jābūt redzamai baltai vertikālajai mēroga skalai (mēroga un baltās krāsas balansa noteikšanai).
[1.4] Nepieciešamā attēla izšķirtspēja – ~500px/1m, resp., 3m augstai telpai vertikālais pietiekams attēla izmērs ir 1500px.

[2] Fotoattēlu ievietošana AutoCAD’ā

[3] Perspektīves sagrozījumu novēršana
[3.0] Panorāmas programma Hugin tiek izmantota perspektīves radīto sagrozījumu (distorsijas) novēršanai. Programma bez maksas lejupielādējama šeit
[3.1] Pēc fotoattēla ievietošanas programmā, sadaļā “Control points” izvietojami punkti, kas abās attēla malās norāda vertikālas un / vai horizontālas līnijas.
[3.2] Sadaļā “Sticher” izvēlas projekcijas tipu “Rectilinear”.
[3.2] Sadaļā “Optimizer” izvēlas “Optimize now” un apstiprina “Apply changes” (vai arī izvēlas atbilstošo pogu no Rīkjoslas (Toolbar)
[3.3] Sadaļā “Sticher” izvēlas “Calculate Field of View” un “Calculate Optimal Size”.
[3.4] Pirms saglabāšanas var apskatīties rezultātu, izvēloties atbilstošu pogu no Rīkjoslas (Preview panorama). Turpat var koriģēt attēla izmēru.
[3.5] Sadaļā Sticher norāda Output “jpg” un Compression “96”. Izvēlas “Stitch now” un saglabā iztaisnoto attēlu.
Plašāku aprakstu par attēlu iztaisnošanu izmantošanu skatīt šeit.