Lapā apkopota pieredze no dažādiem pilsdrupu mūru atjaunošanas projektiem. Galvenie šuvojuma atjaunošanas etapi:
– šuves izkalšana:

– šuves pildīšana:

– šuves apstrāde:

Velēnu iesegums mūra virskārtai:

Atsevišķu akmeņu salīmēšana: