AutorsNosaukumsveidsgads
Lapiņš A.“Door and Gate Related Artefacts in Cesis Castle, Latvia”. // Proceedings of the
Fifth Conference of the Construction History Society. Cambridge, 2019.
publikācija2019
Dirveiks I.“Kompleksas izpētes nozīme arhitektūras ieminekļu restaurācijas procesā”.
Eiropas Kultūras mantojuma dienas. NKMP.
referāts2019
Dirveiks I.“Jaunākie atklājumi Sv. Jēkaba baznīcas viduslaiku arhitektūrā”.
21. Borisa Vipera piemiņas lasījumi. Latvijas Mākslas akadēmijā
referāts2019
Dirveiks I.„Atklātās lekcijas restaurācijā”: “Vēsturiskie Logi”;
“Vēsturiskās Durvis”. Zaļenieku komerciālā un amatniecības skola.
referāts2019
Dirveiks I.„Starptautiska restaurācijas darbnīca 2019”:
Kuldīgas vēsturiskie logi, to īpatnības un pārveidošanās dažādos būvperiodos.
referāts2019
Dirveiks I.Arhitektoniskā izpēte. atvijas Arhitektu savienība. Rīgā, Torņa ielā 11.referāts2019
Dirveiks I.Cēsu ordeņpils tualetes. // Cēsu pils raksti II.
Cēsis, 2018. 57.-72. lpp. ISBN 978-9934-8685-1-1
publikācija2018
Dirveiks I., Pētersons U.Rīgas pils erkers // Mākslas vēsture un teorija. R., 2018., Nr. 21. 6. – 18. lpp.
ISSN 1691-0869 (SCOPUS)
publikācija2018
Lapiņš A.“Замок Ливонского Ордена в Цесис, Латвия: средневековая строительная керамика//
Arhitekturnaja keramika mira, 2018. - c. 20 – 29.
publikācija2018
Lapiņš A.“Geometry and Proportions of the Medieval Castles in Latvia” // Building Knowledge,
Constructing history: Proceedings of the Third Conference of the Construction History
Society. Brussels, 2018. - P. 851─856.
publikācija2018
Lapiņš A.Rubonia Konventa dzīvoklis //Universitas, 4, 2018. 30.─ 33.lpp.publikācija2018
Dirveiks I.Jauni fakti par iespējams senāko koka ēku Jēkabpilī.
DU 60. konference. 2018. gadā 27. aprīlī.
referāts2018
Dirveiks I.Vai vecās koka ēkas ir Latvijas būvmāksla?
Kalnciema kvartālā. 2018. gadā 17. aprīlī.
referāts2018
Dirveiks I.Castella maris Baltici XIV. Referāts: Medieval image of the castle as
"fashion" and "method". Some intentions and realization in Latvia. Braubach, Germany
publikācija2017
Dirveiks I.Cēsu arheoloģijas konference. Referāts: Apkures veidi Cēsu ordeņa pilī.publikācija2017
Dirveiks I.Cēsu pils rietumu korpusa teorētiska rekonstrukcija.// Cēsu pils raksti I.
Cēsis. 2017. 33. –58. lpp. ISBN 978-9934-8685-0-4
publikācija2017
Lapiņš A.“Durvis un logi Cēsu pils arheoloģiskajā materiālā” //Cēsu pils raksti I: arheoloģija, arhitekūra,
Vēsture. Cēsis, Cēsu pils saglabāšanas fonds, 2017. ─ 59. ─ 84.lpp.
publikācija2017
Lapiņš A.Lapins A. “Cesis Castle, Latvia: Historical Techniques in the Medieval Structural Ceramics
Revealed”. // Proceedings of the Fourth Conference of the Construction History Society.
Cambridge, 2017.
publikācija2017
Lapiņš A.Lapiņš A. Concordia Rigensis K!ta Dz! Arhitektonisks ieskats //Universitas, 3-atj (107), 2014.publikācija2017
Dirveiks I.Daugavpils koka arhitektūras mantojuma saglabāšanas stratēģija.
Pasaules Arhitektūras diena „Koks arhitektūrā”.
referāts2017
Dirveiks I.Arhitektūras „taktīlā enerģija”. Daugavpils universitātes 59. zinātniskā konference.referāts2017
Dirveiks I.Vēsturiskas arhitektūras īpašā pievilcība – kā to izlasīt un pazīt.
Daugavpils universitātes Zinātnes skola.
referāts2017
Lapiņš A. et al. How C., Bolle C., Lapins A., Léotard J.-M. The Medieval Bi-petal Head Nail // Further Studies
In the History of Construction: Proceedings of the Third Conference of the Construction History
Society. Cambridge, 2016. - P.119 ─ 128.
publikācija2016
Dirveiks I.Daugavpils Universitātes 58. zinātniskās konferences publikāciju recenzijas.recenzija2016
Dirveiks I.Recenzija mākslas zinātnieces Vijas Strupules promocijas darbam
„Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros. 16. gadsimts – 18. gadsimta 3. ceturksnis”.
Latvijas Mākslas akadēmija.
recenzija2016
Dirveiks I.Recenzija mākslas zinātnieces Lauras Lūses promocijas darbam
"Tapetes Latvijā. 18. gs.-20. gs. 1. puse". Latvijas Mākslas akadēmija.
recenzija2016
Dirveiks I.„Vēsturiskie skārda un koka jumtu segumi”. Zaļenieku muižā.
Latvijas muižu un piļu asociācijas seminārs
referāts2016
Dirveiks I.Lūznavas muižas klēts. Daugavpils Universitātes
Mākslas zinātņu institūta 5. Rudens konference.
referāts2016
Dirveiks I.“Apgaismojuma evolūcija mājokļos”. Daugavpils universitātes 58.
Zinātniskā konference. Daugavpilī.
referāts2016
Dirveiks I.„Viduslaiku tualetes Cēsu ordeņa pilī”. Cēsu arheoloģijas konference.
Cēsīs, 2016. g. 31. martā.
referāts2016
Dirveiks I., u.c.Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumi attēlos.
Kuldīgas novada pašvaldība. 2016. (Kopā ar K. Veinbergu, J. Zviedrānu, A. Orniņu)
publikācija2016
Lapiņš A.Lapiņš A. Konventa dzīvokļu arhitektūra. Kultūrvēsturisks apskats. //
Universitas, 1-atj(105), 2014. - 6.─7. lpp.
publikācija2014
Strupule V.Ceiling Paintings in Riga in the Context of European Traditions: fourth quarter
of the 17th century – first half of the 18th century. Pasaulietinai Interjerai: Ideja,
Dekoras, Dizainas. Secular Interiors: Idea, Decor, Design. Vilnius:
Vilniaus dailes akademijos leidykla, 2014. P.27-45.
publikācija2014
Strupule V.Acanthus leaf wreath in Baroque period ornamentation. Examples from Kurzeme, Vidzeme
and Rīga interior paintings. 16th -mid-18th century. Ornamentas: XVI-XX a. I pusés paveldo
Tyrimai. Mokslo straipsnių rinkinys. Aleksandravičiūtė, Aleksandra (sudarytoja). Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014. 193.-242.lpp.
publikācija2014
Lēvalde D.Bauskas pilsētas vēsturiskā centra apsekošanas nozīme turpmākajā kultūrvides
Saglabāšanas stratēģijas izstrādē.
referāts2014
Strupule V.Luktu gleznojumi Rīgas sv. Pētera baznīcā krāsotāju cunftes meistara Korda Meijera
daiļrades kontekstā. Eiropas paradigmas Livonijas un Latvijas vēsturē, arhitektūrā,
mākslā, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Rīga: Böckler-Mare-
Balticum-Stiftung, 2013, lpp. 160.–179.
publikācija2013
Strupule V.Reflections of Antique Art in the Interior Paintings of Residences and manor houses in Latvia.
The second half of the 18th century – the first quarter of the 19th century. Baltic Journal of Art
History. Autumn 2011/Spring 2012. Tartu: University of Tartu, 2011, P.251-280.
publikācija2011
Strupule V.Ainava Rīgas profāno interjeru gleznojumos. 16.gadsimta 2.puse – 19. gadsimta sākums.
Iesniegts publicēšanai 16. B.Vipera piemiņas lasījumu materiālu krājumam.
publikācija2011
Strupule V.Apgleznotie plafoni Rīgā Eiropas tradīciju kontekstā. 17.gadsimta ceturtais ceturksnis -18.
Gadsimta 1.puse. Iesniegts publicēšanai LMA 2010. gada doktorantūras konferences materiāliem.
publikācija2010
Strupule V.Dzīvojamo ēku interjeru gleznojumi 16. - 18.gs. Rīgā. Sociālais pasūtījums un tā modifikācijas.
LMA 2009. gada doktorantūras konferences materiālu publikācija internetā.
publikācija2009
Strupule V.Vēsture šķērsgriezumā. Ēka Vecrīgā, Audēju ielā 10 //Mākslas vēsture & teorija 2008/10publikācija2008
Strupule V.The history of architectural paint research in Latvia: practice and problems.//
Paint research in building conservation. Edited by Line Bergnhoi, Helen Huge, Jenni Lindbom,
Tone Olstad and Edwin Verweij. - London, Archetype Publications, 2006 – P.52.-57.
publikācija2006
Strupule V.A look into the interior culture of manor houses in Latvia. New discovered examples of interior
finishes from the 18th century to the end of the 19th century.//M.C.A.Böckler-Mare Balticum-
Stiftung. Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum. Homburger Gespräch 2004. Heft 21, -
Kiel, 2006 – S.40.- 69.
publikācija2006
Strupule V.Ieskats Cēsu Jaunās pils interjeru vēsturē.//Rakstu krājums Cēsu un Vidzemes novada
Vēsturē. III -Cēsis, 2005, - 155. -169.lpp.
publikācija2005
Strupule V.Baroque architecture and interior painting in Liepāja (Libau) in the context of Gotland.
// M.C.A.Böckler-Mare Balticum-Stiftung. Kunst- und Kulturgeschichte im Balticum.
Homburger Gespräch 2003. Heft 20 - Kiel, 2005 – S.54.-73.
publikācija2005
Strupule V.Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arhitektūra un
Māksla Rīgā. Idejas un objekti. - Rīga, Neputns, 2004 - 41. - 56.lpp.
publikācija2004
Strupule V.Tukšo telpu mīts, jeb polihromija Kristofa Hāberlanda interjeros. //Mākslas vēsture &
Teorija. 2003/1 Latvijas Mākslas Akadēmijas Mākslas vēstures institūts. - 42. - 49.lpp.
publikācija2003
Strupule V.Interieur malerien in den B?rgerhausern Rigas, 16.-18.Jahrhundert.//Denkmalpflege in
L?beck 4. Geschichte in Schichten. Internationales Symposium 2000 in L?beck. -
L?beck, 2002 - S.171. - 179.
publikācija2002
Strupule V.Koka Rīgas interjeri //Koka Rīga – Rīga, 2001 - 166. - 187. lpp.publikācija2001
Strupule V.Interiors //The wooden heritage of Riga. R., 2001 166. - 187.lpp.publikācija2001
Strupule V.Krāsu spēles vēsturiskajos Rīgas interjeros // Latvijas architektūra. Nr. 3 (29), 2000, - 98. - 102.lpp.publikācija2000
Strupule V.Baroka griestu iluzorā pasaule – rīdzinieka mājokļa rota // Rīga – 800 gadagrāmata. 1999.
Rīga, Latv.Kultūras fonds, 2000 - 55. - 59.lpp.
publikācija2000
Strupule V.Franciskāņu klosteris – neatminētā Vecrīgas mīkla // Studija, - Nr. 8, 1999, - 100. - 105.lpp.publikācija1999
Strupule V.Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Studija, - Nr. 6, 1999, - 78. - 83.lpp.publikācija1999
Strupule V.Baroks zem apmetuma // Studija, - Nr. 1, 1998publikācija1998
Lēvalde D.Ungurmuiža laikā un krāsās // Latvijas architektūra. - 1997. Nr.12.publikācija1997