Uzmērījumu rasējums ir samazināts nosacīts telpiska (3-dimensionāla) objekta attēlojums plaknē (2 dimensijās). Objekta tradicionālās mērīšanas metodiku, rasējuma precizitāti un nosacītības pakāpi nosaka uzmērījuma mērogs. Atkarībā no darba uzdevuma, kā arī objekta veida un nozīmības, izšķir:
acumēra uzmērījumus=> shematiskos uzmērījumus=> arhitektoniskos uzmērījumus=> arhitektoniski – arheoloģiskos uzmērījumus.

Katram no šiem uzmērījumu veidiem ir savs pielietojums, detalizācijas pakāpe un precizitāte.

UZMĒRĪJUMU KATEGORIJA plāni griezumi, fasādes rasējums mērķis
Arhitektoniski-arheoloģiskie uzmērījumi (M 1:50) Uzmērījumus veic ar trīsstūru metodi, izmantojot ģeodēziski uzmērītus atbalsta punktus; uzmēra sienu un visu ailu (nišu) lineāros izmērus un diagonāles; uzrāda konstrukciju deformācijas veic augstumu līmeņošanu pie katras konstrukcijas, uzmēra visas ailas un reljefo dekoru. Uzrāda starpstāvu pārsegumu un jumta konstrukcijas fiksē un grafiski attēlo visas unikālās detaļas, kuru viens no izmēriem >2.5cm. Attēlo dzegu u.c. profilus; reljefo dekoru attēlo shematiski. Attēlo pārbūvju pēdas un konstrukciju deformācijas. Plānos attēlo durvju vēršanās virzienus un durvju un logu aplodas. Unikālu arhitektūras pieminekļu uzmērījumi izpētes un dokumentēšanas vai projektēšanas vajadzībām (precizitāte ±2.5cm(0.5%))
Arhitektoniskie uzmērījumi (M 1:50) Uzmērījumus veic ar trīsstūru metodi, uzmērot sienu un atšķirīgo ailu lineāros izmērus, telpu diagonāles. veic galveno augstumu līmeņošanu, uzmēra visas atšķirīgās ailas, reljefo dekoru. Uzrāda redzamās jumta konstrukcijas. fiksē un grafiski attēlo visas unikālās detaļas, kuru viens no izmēriem >2.5cm. Attēlo dzegu u.c. reljefus. Plānos attēlo durvju vēršanās virzienus un durvju un logu aplodas. Pirms 19.gs. 2.puses būvētu arhitektūras pieminekļu projektēšanas vajadzībām (precizitāte ±2.5cm(0.5%))
Shematiski uzmērījumi (M 1:100) uzmēra atšķirīgo sienu un ailu lineāros izmērus, neregulārām telpām – diagonāles Katrai atšķirīgai telpai un ailai veic vienu augstuma mērījumu; nepieciešamības gadījumā atsevišķus augstumus līmeņo. Starpstāvu pārsegumu un jumta konstrukcijas netiek atspoguļotas. fiksē un grafiski attēlo visas unikālās detaļas, kuru viens no izmēriem >5cm. Attēlo dzegu un reljefu kontūru. Plānos attēlo durvju vēršanās virzienus. Pēc XIXgs.2.puses būvētu arhitektūras pieminekļu vai to daļu projektēšanas vajadzībām (precizitāte ±5cm(1%))
Acumēra uzmērījumi (M1:100, 1:200, bez mēroga) ēkas ārējos izmērus, telpas garumu un platumu nosaka pēc acumēra augstumus nosaka pēc acumēra attēlo galveno nesošo konstrukciju ārējo apveidu kroks uzmērījumu rasējuma sagatavošanai, atsevišķu ēku skices

Piezīme: visas kategorijas uzmērījumos kā atsevišķus objektus attēlo: apkures ķermeņus, plītis, dūmeņus un santehniskās ierīces.