Vairāk kā trīs gadu ilgā procesā realizēta Sventes kungu mājas restaurācija. Ēka, kuras tēls vairāk pazīstams kā latviešu seriāla darbības vieta, no grausta bez logiem un durvīm atjaunots tā vēsturiskā veidolā un formā, kurā vēlāk izmitināta ekskluzīva viesnīca.

Kungu māja Sventes muižas centrā ir viens no interesantākajiem Latvijas muižas arhitektūras paraugiem. Tās vēsture ir hrestomātisks Latvijas muižu ēku vēsturisko līkloču piemērs.
Sventes muižas kungu māja būvēta 1912.gadā. Literatūrā kā projekta autors minēts arhitekts Vilhelms Neimanis [D.Bruģis. – Historisma pilis Latvijā. – Rīga, 1996.g.]. Pašreizējā kungu māja ēka izbūvēta vecās muižas ēkas vietā (1812./1813.g), tās atsevišķus fragmentus iekļaujot jaunajā apjomā. Ēkas īpašnieks grāfs Mihails Plāters – Zībergs pastāvīgi dzīvojis ārzemēs, tādēļ Sventes muižu līdz ar citām Plāteru – Zībergu dzimtas muižām pārvaldījuši grāfa pilnvarnieki.

1921. gadā ēkā izvietota skola, kura likvidēta 20. gs.pēdējā desmitgadē. Kad tika uzsākta projektēšanu, tukšajā un izdemolētajā ēkā bija saglabājušās tikai ārsienas un jumts. Projektā risināta ēkas rekonstrukcija viesu nama vajadzībām. Atjaunotā Kungu māja durvis apmeklētājiem vēra 2005.gada 7.oktobrī, piedāvājot 10 divvietīgus numurus un atpūtas kompleksu ēkas pagrabstāvā.

Ēkas atjaunošana ietvērta fasāžu restaurāciju, jumta un iekštelpu atjaunošanu, jaunu logu un durvju izgatavošanu pēc esošajiem fragmentiem. Interjerā restaurētas vēsturiskās koka kāpnes, kas grezno galveno ieejas vestibilu, kā arī dzegas un profili.

– – –

Restaurācijas projekts:
Arhitekts Artūrs Lapiņš
Arhitekta palīgs: Guntars Jansons
Būvkonstrukcijas: Ivars Brinkmanis
Inženiertīkli – A/S Komunālprojekts Daugavpils nodaļa

Ēkas tālākais iekārtojums:
Interjers: L.Buročkina,
Labiekārtojums: S. Bezkrovnovs, SIA “Arhis”

Pasūtītājs: Aleksandrs Grišuļonoks.
Arhitektoniskā izpēte – Daiga Lēvalde, Ruta Taurena
Projekts 2002.gads, realizācija: 2003.- 2005.g.
Būvnieks: “Ditton Būve” SIA (ģenerāluzņēmējs), “Svente Holding” SIA, “Jola D” (mēbeles)