2001., 2006., 2010., 2017, 2019, 2023, Anglikāņu baznīca, Arhitekti, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Būvvēsture, Interjeru izpēte, Izpētes arhitekti, koka konstrukcijas, Konstrukciju restaurācija, mākslas vēsturnieki, Polihromija, Rekonstrukcijas projekts, ribu velves, Zvanu tornis

Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas zālei top jaunas ribu velves

Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas draudzes zāles griestu atjaunošanas projekta izstrādes gaitā, riboto velvju griesti tiek atjaunoti to sākotnējā izskatā – izbūvējot jaunas velves no koka […]