2001., 2006., 2010., 2017, 2019, 2023, Anglikāņu baznīca, Arhitekti, Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, Būvvēsture, Interjeru izpēte, Izpētes arhitekti, koka konstrukcijas, Konstrukciju restaurācija, mākslas vēsturnieki, Polihromija, Rekonstrukcijas projekts, ribu velves, Zvanu tornis

Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas zālei top jaunas ribu velves

Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas draudzes zāles griestu atjaunošanas projekta izstrādes gaitā, riboto velvju griesti tiek atjaunoti to sākotnējā izskatā – izbūvējot jaunas velves no koka […]

Šis un tas

Objekti’2022

2022.gads strauji tuvojas noslēgumam.. Paldies par uzticību Pasūtītājiem, gada laikā esam un joprojām turpinam strādāt pie 172 objektu uzmērījumiem, arhitektoniski mākslinieciskajām izpētēm, tehniskās apsekošanas atzinumiem, […]