Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas draudzes zāles griestu atjaunošanas projekta izstrādes gaitā, riboto velvju griesti tiek atjaunoti to sākotnējā izskatā – izbūvējot jaunas velves no koka un apmetot tās ar kaļķa javu uz skaliņiem. Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcas draudzes zāles griestu atjaunošanas projekta izstrādi SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” uzsāka jau 2020. gada decembra mēnesī pēc baznīcas draudzes pasūtījuma. Pēc SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” izstrādātā būvprojekta (būvprojekta vadītājs – arhitekts Artūrs Lapiņš; grafisko daļu izstrāde – arhitekts Kārlis
Rozenštrauhs un dizainers Guntars Jansons, būvkonstruktors – Māris Benfelds) darbus
veic būvfirma SIA “Būvtēlnieks”.

Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca būvēta 1857.—1859. gados pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta neogotikas stilā, kombinējot Lielbritānijas un Ziemeļeiropas dievnamu arhitektūrai raksturīgās iezīmes.
1941. un 1944. gadā baznīca spēcīgi cieta karadarbības rezultātā. Tika bojāta fasāde, jumts, griesti un gandrīz pilnībā zudušas sākotnējās vitrāžas.
Griestu sliktā stāvokļa dēļ, velves tika demontētas 1952.gadā, izbūvējot jaunus koka kopņu pusaploces formas griestus ar apmetumu.
Laikā no 1977. līdz 1982. gadam, izgatavotas un uzstādītas jaunas logu vitrāžas pēc arhitektes Andas Ārgales metiem.

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupas” (SIA “AIG”) iepriekš veiktie darbi Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīcā:

2001. gadā SIA “AIG” izstrādāja “Torņa smailes rekonstrukcijas” projektu, kura ietvaros 2007.gadā pabeigti būvdarbi. Būvprojekta vadītājs arhitekts Artūrs Lapiņš.
20./21.gs. laikā baznīca piedzīvojusi gan kara postījumus, gan vēlākas pārbūves, un 2001.gadā, SIA “AIG” speciālistes Vija Strupule un Ruta Taurena, veicot zāles interjera krāsojuma apsekošanu, konstatēja vairākus polihromu pārkrāsojumu slāņus, kas liecina par baznīcas agrāko spozmi.
2006. un 2010. gadā SIA “AIG” vadībā veikti baznīcas tehniskie apsekojumi sienu plaisām, kā arī jumta un griestu konstrukcijām.
2017. gadā SIA “AIG” arhitektoniskās izpētes grupas vadītāja, arhitekte Daiga Lēvalde un mākslas vēsturniece Vija Strupule izstrādāja baznīcas būvvēstures apkopojumu.
2019. gadā SIA “AIG” izstrādājusi baznīcas fasāžu un iekštelpu atjaunošanas būvprojektu, kura autori – Artūra Lapiņš un Kārlis Rozenštrauhs.