Priecājamies un lepojamies, ka Kuldīgas vecpilsēta pēc vairāku gadu mērķtiecīga darba (kopš 1997. gada) ar daudzu iesaistīto profesionāļu un pašu Kuldīgas iedzīvotāju iesaisti, atbalstu un entuziasmu, 2023.gada 17.septembrī UNESCO Pasaules mantojuma komitejas 45. sesijā Rijādā, Saūda Arābijā, tika nolemts uzņemt Kuldīgas vecpilsētu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” speciālisti pēc Kuldīgas novada pašvaldības pasūtījuma, 2019.-2020.gadam izstrādāja pētījumu – atribūtu kartēšanu “17.–18. gadsimta liecību atributēšana 1797. gada pilsētas plāna teritorijā” ar mērķi izstrādāt sākotnējo atribūtu sarakstu.

Darbs tika veikts divās kārtās, kur pirmajā tika ietverta kvartāla starp Baznīcas, Liepājas, 1905.gada ielām un 1905.gada parku apsekošana un atribūtu atlase, kā arī ēka Baznīcas ielā 17, bet otrajā kārtā – pārējās 1797.gada kartē redzamās pilsētas daļas un ēku apsekošana un Kurzemes hercogistes laika atribūtu atlase.

Pie pētījuma strādāja SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” arhitektes Zanda Bikše (teritorijas un ēku apsekošana dabā, novērtējums, fotofiksācija, metodikas izvēle, datu apstrāde, ēku kartēšana) un Daiga Lēvalde (teritorijas un ēku apsekošana dabā, novērtējums, metodikas izvēle, datu apstrāde, pilsētvides un apkārtnes atribūtu kartēšana, teksts). Darba sagataves stadijā konkrētu objektu izvēle, metodika, kartogrammas un apzīmējumi saskaņoti ar nominācijas procesā iesaistītajām personām no Kuldīgas novada pašvaldības (arhitektēm Janu Jākobsoni un Nelliju Dziedātāju – Osallivanu u.c. pašvaldības speciālistiem) un IHM ekspertēm (Britta Rudolff, Susann Harder and Lea Brönner).

Pētījuma ietvaros Kuldīgas vecpilsētas teritorijā tika apsekotas un fotofiksētas 93 ēkas, no kurām 36 ir uzceltas līdz 18.gs. beigām. Bez šīm ēkām apzinātas un apsekotas arī hronoloģiski jaunākas ēkas, kuru arhitektoniskais veidols saglabājis Kurzemes hercogistes laika māju apjoma iezīmes. Kopumā pēctecības iezīmes vērojamas 57 hronoloģiski jaunāku ēku veidolā. No tām 42 ēkas uzceltas līdz 18.gs. beigām būvēto ēku vietā. Visas 93 apsekotās ēkas raksturo Kurzemes hercogistes laika celtniecību un veido vizuālu priekšstatu par tā laika pilsētvidi.

Jāatzīmē, ka “Arhitektoniskās izpētes grupas” speciālisti veikuši arī vairākus pētījumus gan par atsevišķām Kuldīgas vecpilsētas ēkām, gan izstrādājuši “Kuldīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves inventarizāciju” (2009, Zanda Bikše, Daiga Lēvalde, Laura Lūse, Ieva Jekševica, Ieva Poriete, Ruta Taurena), kurā ietverta visaptveroši izpētes materiāli un detalizēta informācija par Valsts nozīmes aizsargājamā pilsētbūvniecības pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritoriju un 185 ēkām, kas atrodas pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.