Bērzpils jeb Bēržu kapi atguvuši kapličas apjomu 2017. gada rudenī. Pēc 2013. veiktās demontāžas, atjaunots 19. gs. sākuma kapličas apjoms, kā arī 20. gs. laikā aizsegtās vai zudušās būvdetaļas (logi, zudušie draudzes soli u.c.). Sniegotā pagājušās nedēļas dienā notika objekta pieņemšana, par ko ievietota arī informācija pašvaldības mājas lapā.

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Bēržu kapu kapliča (aizsardzības Nr. 2840) pašreizējā vietā atrodas kopš 1920. gada. Kapličas būvvēsture aizsākas Zosuļos 1791. gadā, kur izbūvēta Jēzus Sirds kapela ar 8-stūra plānojumu. Izpētē pēc analoģijas ar Dubnas Jēzus Sirds draudzes kapelu pieļauts, ka kapelai varējuši būt vairāki frontoni un priekštelpa. 19. gs. 1. pusē 8-stūra apjomam piebūvēta draudzes daļa, kā arī lievenis četrām kolonām, trīsstūrveida frontonu, vēlā klasicisma stilistikai raksturīgām ārdurvīm un logiem. 1920. gadā kapliča pārvesta uz Bēržu kapiem un veikta tās rekonstrukcija, zaudējot daļu no oriģinālajām detaļām. Ar laiku kapliča iegrimusi kapsētas zemē ne tikai izmainot proporcijas, bet arī bojājot apakšējo vainagu konstrukcijas.

Pirms četriem gadiem, uzsākot atjaunošanas darbus, konstatēts kapličas kritiskais tehniskais stāvoklis. 2016. gadā izjauktā kapliča atjaunota, pēc iespējas izmantojot oriģinālās detaļas un papildinot iekārtas priekšmetus. Atbilstoši projektam veikti šādi galvenie Bēržu kapu kapličas atjaunošanas darbi: nostiprināti pamati un virspamats, izbūvēta klona grīda, sienas, jumta nesošās konstrukcijas un skaidu segums, izbūvēta zibensnovadīšanas sistēma. Fasādēs veikta saglabājušos apdares dēļu montāža un pārējo dēļu rekonstrukcija, pēc oriģinālajiem fragmentiem izgatavoti jauni logi, restaurētas ārdurvis, atjaunoti soli un altāris, kā arī veikti citi projektā paredzētie darbi. No jauna izbūvēti vārti uz kapsētu.

Kaut arī vēsturiskas ēkas pilnīga izjaukšana nav parasta, Bēržu kapliča ir saglabājusi savu autentiskumu, izmantojot tradicionālos materiālus un tehnoloģijas – atjaunota guļbūves konstrukcija, atkārtoti izmantoti apšuvuma dēļi un kaltās naglas, izbūvēts tonētas darvas skaidu segums, atjaunotas 19.gs. sākuma durvju vērtnes, kas aprīkotas ar kaltu kastes slēdzeni, māla klons, iekārtas priekšmeti u.c. koka arhitektūras detaļas. Atjaunotās kapličas pašreizējais diezgan svaigais tēls izvēlēto apdares materiālu dēļ pēc neilga laika pārklāsies ar patīnu, nemanāmi pieskaņojoties senākiem oriģināliem.
Īss ieskats kapličas atklāšanas svētkos 2017. gada 13.novembrī.
– – –
Atjaunošanas projekts: arhitekts Artūrs Lapiņš, inženieris Māris Bēnfelds, Ģirts Pavlovs, 2013., 2015. gads
Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte: Vija Strupule
Pasūtītājs: Balvu pagasta pašvaldība
Demontāža un marķēšana: SIA Tutor (2013)
Kapličas atjaunošana – SIA Warss (2016 – 2017)

This post is also available in: ENG