Starptautiskā viduslaiku piļu pētnieku konferencē „Castella Maris Baltici XIV”, kuru organizēja Vācijas piļu asociācija ar centrālo biroju Reinzemē, Braubahas pilsētiņā. Tajā izpētes arhitekts Ilmārs Dirveiks 31. augustā nolasīja referāts „Medieval image of the castle as “fashion” and “method”. Some intentions and realization in Latvia.” (Pils viduslaiku tēls kā „mode” un „metode”. Dažas ieceres un īstenotais Latvijā. 19., 20. gs.). Referāta saturs atbilda vienai no konferencē noteiktām tēmām, kas attiecas uz piļu “romantizācijas” laikmetu 19. gs., un faktiski atsevišķās izpausmēs turpinās līdz pat mūsdienām.

Kārtējā konference notikai laikā no š. g. 27. augusta līdz 1. septembrim. Tās mērķis ir veicināt sadarbību starp nozares speciālistiem, apmainīties ar pieredzi un informēt kolēģus par padarīto un piļu izpētes un saglabāšanas procesiem Latvijā. Konferences ietvaros tās dalībnieki apmeklē reģiona tuvākos viduslaiku objektus (šajā gadījumā pilis). Apmeklējumi ir īpaši sagatavoti un domāti profesionāļiem. Konferencē piedalījās biroja izpētes arhitekts Ilmārs Dirveiks, kurš Latvijā ar piļu pētniecību profesionāli nodarbojas vairāk nekā 30 gadus. Šajā laika periodā veikti arhitektoniski mākslinieciskas izpētes darbi Alsungas, Aizputes, Cēsu, Krustpils, Ventspils, Dundagas, Lielstraupes, Mazstraupes, Raunas un Rīgas viduslaiku pilīs. Kopumā Ilmārs Dirveiks piedalījies četrās „Castella Maris Baltici” konferencēs.
Konferences dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas pazīstamas viduslaiku pilis Vidusreinas apgabalā, kas iekļauts pasaules kultūras mantojuma sarakstā: Marksburg, Stolzenfels. Rheinfels, Rheinstein, Sterrenberg, Eltz un Siegburg.
Dalība konferencē Vācijā, Braubahā deva iespēju papildināt vispārēju pieredzi un saņemt konsultācijas un padomus no ārvalstu kolēģiem par ļoti specifiskiem izpētes jautājumiem (piemēram, datēšana ar optiskās luminiscences metodi, datēšana ar termoluminiscences metodi, mūra konstrukciju specifika 13., 14. gadsimtā, būvperiodu noteikšana, u. t. t.).
Konferences laikā tika iegūts informatīvais materiāls: vairākas grāmatas un izdevumi par viduslaiku arhitektūras vēsturi, pētniecību un praktisko konservāciju, kā arī liels skaits fotoattēlu, kuru daļa tiek izmantota lekcijās RTU topošajiem arhitektiem un LMA mākslas zinātnes nodaļas studentiem.