Āraišu ezerpils dokumentēšanas procesā izmantotas mūsdienu digitālās un tradicionālās arhitektūras uzmērīšanas metodes. Apvienojot abu metožu priekšrocības un vēsturiskās arhitektūras zināšanas, sagatavota iespējami precīza 20.gs. beigās pēc arheoloģiskās izpētes rezultātiem rekonstruēto guļbūvju fiksācija.

Āraišu ezerpili kā nocietinātu apmetnu 9. līdz 10. gadsimtā izbūvējuši latgaļi. Arheologa Jāņa Apala vadībā un pēc arhitekta Dzintara Dribas projekta arheoloģiskajā izpētē atsegtās būves rekonstruētas un 1983. gadā iekļautas Āraišu arheoloģiskā parka sastāvā, kurā ietilpst arī Āraišu pilsdrupas un akmens un bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijas Meitu salā.
Uzmērīšanas darbi veikti ar FARO 3D lāzerskeneri ar 3mm precizitāti, nodrošinot vidējo attālumu starp punktiem 5-10 mm. Izmantotas vairāk kā 30 savietojamo marku vietas. Krustojumu aprēķins veikts ar datorprogrammu FARO pēc mazāko kvadrātu metodes un iegūtā rezultāta kļūda nepārsniedz 3-5 mm.
Pamatojoties uz skenējuma rezultātā iegūtajiem rasējumiem, ar tradicionālajām metodēm uzmērītas arhitektoniskās detaļas, durvju ailas, dzegu uzbūve, ailu un plakņu dalījums u.tml. Precizēti ailu izmēri un objekta atsevišķu plakņu absolūtie gabarīti, kā arī sagatavoti arhitektūras uzmērījuma rasējumi.

– – –

Projekta vadītājs: Artūrs Lapiņš
Instrumentālā uzmērīšana: Māris Kaļinka
Uzmerījuma rasējumi: stud. rest. Mārtiņš Reinbergs, stud. arch. Mikus Stašs
Pasūtītājs: Amatas novada pašvaldība

This post is also available in: RUS