Ziemīgā noskaņā 2017. gada pašā nogalē pabeigta Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, Alūksnes ezera Kapsētas pussalas Tempļakalna Slavas tempļa jeb Rotondas restaurācija. Ap pusgadu ilgušo darbu rezultātā restaurēts gan pats Templis, gan arī veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana. Klasicisma stila Slavas templis saglabājies pirmatnējā veidā līdz mūsdienām un saistīts ar krievu feldmaršala Borisa Šeremetjeva un zviedru armijas kapteiņa Vulfa piemiņu. Slavas templis būvēts 1805. – 1807. gadā, pēc Alūksnes pils īpašnieka barona fon Fītinghofa vēlmes, par godu Ziemeļu kara simtgadei. Slavas tempļa svinīgā atklāšana notika 2017. gada 21. decembrī.

Slavas templis celts Alūksnes pilskalna augšējā plakumā, augstākajā Alūksnes punktā (ap 217m virs jūras līmeņa). Tā ir brīvstāvoša, plānā apaļa celtne klasiskajās formās: pamatne sastāv no stereobata un stilobata, uz tām balstās 6 doriskā ordera kolonnas, uz kurām balstīts gredzenveida antablements. Konstrukcija veidota no kaltiem granīta blokiem ar raupju virsmu, atsevišķi elementi sastiprināti ar kaltām dzelzs skavām. Laika gaitā bojāti profili, zudušas šuves, kā arī pilnībā izjaukta stereobata grīdas iesegums un akmens pakāpienu apmales.
Līdztekus Slavas tempļa restaurācijai veikta ap to esošās teritorijas labiekārtošana, tai skaitā kāpņu un pievedceliņa izveidošana. Lēzenākajā nogāzes daļā izbūvētas jaunas kāpnes, atbildot uz arvien pieaugošo tūristu un apmeklētāju plūsmu. Kāpņu lejas daļā novietoti postamenti ar granīta lodēm, telpiski iezīmējot kāpņu sākumu. Labiekārtota kāpņu lejas daļa, izveidojot nelielu priekšlaukumu ar kaltiem ģeometriskas formas granīta soliem.
Izveidots celiņš, savienojot kāpnes ar esošo pievedceļu un stāvvietu. Tādējādi izdevās likvidēt gadījuma iestaigātās takas, kas līdz ar lietusūdens radītajiem izskalojumiem bojāja nogāzes virsmu. Diennakts tumšajā stundā restaurēto templi tuvākās un tālākās skatu perspektīvās iespējams novērtēt nakts izgaismojumā, ko nodrošina zemē iebūvēti uz augšu vērsti ekonomiskie gaismekļi.

Slavas templis papildināts ar informācijas plāksni. No fragmentārās informācijas bija zināms, ka 1991. gadā vara plāksni no pamatnes izrakuši apslēptās mantas meklētāji. Pēc ilgākiem meklējumiem plāksni izdevās atrast un nokopēt; pie Slavas tempļa uzstādīts plāksnes teksts oriģinālvalodā uz pakāpiena, kā arī tā tulkojums latviešu valodā uz atsevišķa postamenta.

– – –
Projekti:
Rotondas pamatu konstruktīvā stiprināšana – Celmiņa būvkonstrukciju birojs, BK daļas vadītājs V.Celmiņš, inženieris E.Liepiņš, 2006. gads,
Rotonas restaurācijas tehniskais projekts, arhitekts Artūrs Lapiņš, būvinženieris Ģirts Pavlovs, restauratore Anda Robežniece (konsultācijas), 2007. gads. Darbi nav veikti.
Atjaunots restaurācijas būvprojekts, arhitekts Artūrs Lapiņš, dizains Guntars Jansons, konstrukcijas Ģirts Pavlovs, Kristīne Klimbe, 2017. gads.
Realizācija: SIA Inbuv, darbu vadītājs Juris Pavlovs.


Objekts atzinīgi novērtēts, saņemot Latvijas Būvniecības gada balvu nominācijā “Restaurācija”:

Latvijas Būvinženieru savienības organizētajā skatē Gada būve saņemta atzinība nominācijā Restaurācija: