Vērienīgo un pakāpenisko bijušā Anatomikuma, tagadējās Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūta mācību korpusa atjaunošanas darbu ietvaros veikta arī teritorijas labiekārtošana. Tās pamatā 2016. gadā izstrādātie risinājumi. Metā ietvertā analīze rosinājusi Pasūtītāju samazināt sākotnēji pārlieku lielo automašīnu izvietojumu, kā arī saglabāt sākotnēji nojaukšanai paredzēto Ledus pagraba ēku.

Nams Kronvalda bulvāra galā, kas pazīstams kā Anatomikums, celta kā Pareizticīgo garīgā semināra ēka 1877. – 1879. gadā pēc arhitekta Heinriha Šēla (Heinrich Karl Schell) projekta. Tā būvēta teritorijā, ko pilsēta ieguva pēc vaļņu nojaukšanas un aizsardzības grāvja pārbūves 1857. – 1863. gadā.
1919. gadā Garīgā semināra ēkā izvietots Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes anatomikums (Theatrum Anatomicum), par ko liecina piemiņas plāksnes abpus ēkas galvenajai – ziemeļu ieejai.
Ēka iekļaujas dārzu arhitekta Georga Kufalta 1881. – 1884. gadā projektētajā Rīgas kanāla apstādījumu teritorijā. Uz tās ieejas ass izvietots skvērs – šobrīd Anatomikuma laukums, kuram sākotnēji bijis regulārs plānojums. 1909. – 1910. gadā Kronvalda, jeb toreizējā Puškina bulvārī gar ielas malām augošās papeles nomainītas ar liepām.

Saglabāta galvenā Anatomikuma ēkas ieeja no ziemeļu jeb Vašingtona laukuma puses. Ieeja Pagalmā plānota no Kronvalda bulvāra puses, esošajā vietā; tā ar dzels margu atdalīta no auto iebrauktuves. Pa atsevišķu gājēju celiņu iespējams nonākt pie Anatomikuma ēkas dienvidu ieejām, kā arī pie Muzeja (Staļļa) un pārējām ēkām.
Velonovietnes plānotas vairākās vietās, un tās aprīkotas ar apgaismojumu un videonovērošanas kamerām. Divas stāvvietas novietotas blakus galvenajai – ziemeļu ieejai; lielākā stāvvieta izvietota Anatomikuma ēkas austrumu pusē, kā arī Muzeja ēkas austrumu pusē; tie novietojami pēc iespējas paralēli sienai, lai netraucētu nokļūšanu pie Muzeja rietumu puses ieejas.

Metā risinātas autotransporta un apmeklētāju plūsmas, perspektīvais liftu un vides pieejamības risinājums. Atsevišķi apskatītat Ledus pagraba ēka, kā arī teritorijā plānotais memoriāls. Teritorijā izvietotas divas atpūtas zonas dienvidu un austrumu pusē. Lai uzlabotu drošību un teritorijas pievilcību diennakts tumšajā laikā, piedāvāts principiālais teritorijas apgaismojuma risinājums.
– – –
Mets: 2016. gads.
Arhitekts: Artūrs Lapiņš
Modelis: Mikus Stašs
Realizēts: 2017. gads (saglabājot sākotnējās ieceres pamatidejas)