RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta jeb Anatomikuma ēkas vestibils ir daļa no plānotajiem ēkas un tās apkārtnes atjaunošanas darbiem. Galvenās ieejas atjaunošana līdztekus dažādos laikos haotiski izbūvēto komunikāciju sakārtošanai deva arī redzamu vizuālu ieguvumu – restaurēta vēsturiskā halle.

Halle jau sākotnēji kalpojusi ieejai Pareizticīgo garīgā semināra ēkā, kas celta 1877. – 1879.pēc arhitekta Heinriha Šēla projekta. 1919. gadā semināra ēkā izvietots Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes anatomikums. Šobrīd ēkas saimnieks ir RSU Anatomijas un antropoloģijas institūts.
Vestibila plānojumam atrisināta ieeja garderobē un Anatomijas muzejā. Abpus vēsturiskajām kāpnēm simetriski izvietotas noejas kāpnes, kas savstarpēji savienotas ar velvētu gaiteni zem vēsturiskajām kāpnēm. Tādējādi šaurajā telpā atrisināta riņķveida plūsma uz garderobi. Halles oriģinālo sienu apdari konstatēt neizdevās, jo iepriekšējos Sienu apdare rekonstruēta pēc arhitektoniskās izpētes rezultātiem, par paraugu izmantojot 2006. gada izpētē 2. stāva gaitenī atrasto 1920. gadu trafaretu. Grīdām iestrādātas flīzes ar metlahas flīžu rakstu. Jāatzīmē, ka 2017. gadā, mainot grīdu 2. stāvā zem koka kāpnēm atrastas vienkrāsainas sešstūra cementa flīzes.
Restaurētas galvenās kāpnes ar kaltiem akmens pakāpieniem un čugunā lietām margām. Vējtverim atjaunota hronoloģiski vecākā apdare – āderējuma tehnikā koka šķiedras imitācijas krāsojums. Tā abās pusēs veiksmīgi novietojušies no Rīgas pils atgūti spoguļi, kas agrāk atradās abpus Parādes kabineta ieejai. Vēsturisko interjeru papildina no jauna izgatavotie gaismas ķermeņi.
– – –
Projekts: 2016, realizācija: 2017
Pasūtītājs: nodibinājums “Caunas fonds”
Projekta autors: Guntars Jansons, Arhitektoniskās izpētes grupa SIA
Arhitekts: Artūrs Lapiņš
Būvkonstrukcijas: Kristīne Klimbe, Ģirts Pavlovs
Apkure: Kristaps Cepurītis, “KC projekti”
Elektroapgāde, vājstrāvas: Juris Kalniņš, “JKIB”
Arhitektoniskā izpēte: Ruta Taurena un Ieva Liepa (2016), Ingrīda Gaile (2006)

Būvuzņēmējs: SIA SCM Latvia, atbildīgais būvdarbu vadītājs Edmonds Vīksne
būvuzraugs- Jānis Vīgants, JVprojekts