Vienkāršotā fasāžu atjaunošana un atsevišķu avārijas stāvoklī esošu arhitektonisko elementu restaurācija ir viens no darbiem, kam iespējams saņemt atbalstu Rīgas domes finansētajā Kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanas programmā. Viens no projektiem, kam šāda dokumentācija gatavota ir ēka Rīgā, Lāčplēša ielā 17.

Sešstāvu īres nams Lāčplēša ielā 17 būvēts pēc vācbaltu arhitekta Edmunda fon Trompovska 1896. gada projekta. Pret Lāčplēša ielu vērstā galvenā fasāde projektēta neogotiskā stilā, fasādes plastiku bagātinot ar lizēnām, sandrikiem un vainagojot ar dzeguļiem, bet kā galveno kompozīcijas paņēmienu lietojot ritmu. Tā veidota simetriska, ar kopējā kompozīcijā iekļautu, bet asimetriski izvietotu vārtu ailu. Ēka savu sākotnējo apjomu saglabājusi līdz mūsdienām.
Neogotiskā stila izvēle noteikusi arī dzeguļotu atikas stabiņu izvietošanu virs ēkas jumta līmeņa. Šādi stabiņi raksturīgi arī citiem E. fon Trompovska projektētajiem īres namiem. Apmetumā veidotais dekors laika gaitā bija nonācis avārijas stāvoklī. Atbilstoši uzdevumam, projekts jau sākotnēji sadalīts kārtās, kuras iespējams realizēt atbilstoši pieejamajam finansējumam atsevišķu apliecinājuma karšu formātā.

Pavisam projektā izdalītas trīs darbu posmi:
[1] – Avārijas stāvoklī esošās atikas daļas atjaunošana
[2] – Avārijas stāvoklī esošo balkonu atjaunošana
[3] – Visas ēkas fasādes atjaunošana
– – –

  • Būvprojekta vadītājs: Artūrs Lapiņš
  • Arhitekts: Zigurds Greivulis
  • Pasūtītājs: dzīvokļu īpašnieki
  • Projekts: 2017.gads