Arhitektoniskās izpētes iemaņas jaunie speciālisti pamatā apgūst praksē. Lekcijās RTU Arhitektūras fakultātē un LMA Mākslas zinātnes nodaļā arhitekts Ilmārs Dirveiks mācību kursa ietvaros novembrī stāsta par izpētes vietu vēsturisko ēku atjaunošanā. Arhitektonisko izpēti atbilstoši būvnormatīvu prasībām praktizē galvenokārt speciālisti ar arhitekta, arhitekta asistenta, restauratora vai mākslas zinātnieka izglītību.

Vēsturisko ēku atjaunošanas kursa ietvaros Ilmārs Dirveiks iepazīstina par arhitektonisko jeb kultūrvēsturisko izpēti un ar to saistītajām disciplīnām. Līdztekus vispārīgai informācijai par arhitektoniskās izpētes nozīmi ēku atjaunošanas procesā, lektors dalās pieredzē par savu ilggadējo praksi, kā arī runā par vēsturisko ēku un jaunās arhitektūras attiecībām un problemātiku.

Lekcijas notiek Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē. Par lekciju sarakstu un saturu interesēties: Dirveiks@gmail.com vai

https://www.rtu.lv/lv/studijas/talakizglitiba

Atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadlīnijām, kultūrvēsturisko inventarizāciju un kultūrvēsturisko izpēti veic, lai noskaidrotu un izprastu objekta kultūrvēsturisko un māksliniecisko vērtību, vai precizētu arhitektūras objekta kultūrvēsturiskās vērtības līmeni, pieņemtu pamatotu lēmumu par objekta turpmāku attīstību, noteiktu objekta statusu, kā arī iegūtu pamatotus saglabāšanas risinājumus.
– – –
Lektors Ilmārs Dirveiks ir arhitekts, būvpētnieks, arhitektūras zinātņu doktors. Daudzu vēsturisko objektu izpētes, lektors un profesionālo un zinātnisku publikāciju autors.