Ēkas Rīgā, Arsenāla ielā 3 4. stāvā kopš 2001. gada atrodas SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” birojs. Tādēļ likumsakarīgi, ka pirmais ieraksts atspoguļo tieši šīs ēkas vēsturi..

Īsa vēsturiska izziņa

Dzīvojamā ēka Rīgā, Arsenāla ielā 3 būvēta uz ielas, kas atrodas kādreizējā pils aizsardzības grāvja (Pilsgrāvja) vietā. Ēkas autors un būvniecības laiks nav precīzi zināms; domājams, ka tā būvēta astoņpadsmitā gadsimta astoņdesmito gadu sākumā.

Vecākais attēls, kurā redzama ēkas fasāde, ir 1823.gada Rīgas namu un ielu fasāžu notinumi. Kā redzams attēlā, sākotnēji ieeja atradās ēkas centrā un tai bija trīs stāvi.

Nozīmīgākā pārbūve notikusi 1858. gadā, kad Arsenāla ielas korpusam izbūvēts 4. stāvs. Šādā izskatā Arsenāla ielas fasāde saglabājusies līdz mūsdienām.

Fasādes rekonstrukcija

Fasādes restaurācija veikta 2002. gadā (arhitekte Marina Mihailova). No sastatnēm, vienlaikus ar būvniecības darbiem, veikta fasādes polihromijas izpēte. Konstatēti sākotnējās (18. gadsimta beigu) apdares sistēmas fragmenti – logiem ar tumšu krāsu uz gaiši dzeltena fona t.s. iluzorās apmales.

Pamatojoties uz izpētes datiem, izstrādāts fasādes rekonstrukcijas projekts, atjaunojot sākotnējo krāsojuma sistēmu. Daļēji nokaļot apmetumu, atsegta sākotnējā portāla vieta, kas iezīmēta fasādē.