Ēkas pārbūve no noliktavas par dzīvojamo ēku, protams, izraisīja izmaiņas arī tās interjerā. Fotoattēli ļauj salīdzināta situāciju pirms darbu uzsākšanas un gatavo ēkas interjeru.

Projekta arhitekti Artūrs Lapiņš, Ilona Markuse, Arhitektoniskās izpētes grupa SIA
būvinženieris Jurijs Lācis.
Interjera dizains: „Neoklasika” & „Lauku dzīve” (K. un U.Ābiķi, S.Krēvics un A.Špaks)