2012. gada martā oficiāli nodota ekspluatācijā rekonstruētā noliktavas ēka Rīgā, Trokšņu ielā 10. Darbu gaitā no grausta stāvoklī esošas būves vairāk kā trīs gadus ilgušās pārbūves laikā izveidota omulīga vienģimenes savrupmāja.

Rekonstrukcija veikta, saglabājot raksturīgos noliktavas arhitektūras elementus, kā arī atjaunojot un zudumu vietās neuzkrītoši papildinot vides faktūras. Vēsturisko tēlu veiksmīgi papildina pēc kontrasta principa veidotie interjera elementi – mūsdienīgi gaismas ķermeņi, metāla un stikla detaļas.

Noliktava Trokšņu ielā 10 ir Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – dzīvojamo, saimniecības ēku un noliktavu kompleksa Smilšu iela 16, Trokšņu 10/12 (aizsardzības nr. 6569) sastāvdaļa. Tās rekonstrukcijas projekts sākotnēji izstrādāts 1986. gadā (arh. J.Jirgens). 1992.gadā veiktas arheoloģiskās zondāžas arheoloģes B.Eglājas vadībā. 1997.g arhitekts I.Dirveiks (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”) veicis arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju. 2005. gadā arhitekts Andis Špaks (Lauku dzīve SIA) sagatavoja skiču projektu, kurā noliktavu ēkas piemērotas divu vienģimenes mājokļu vajadzībām.
Uz minētā skiču projekta bāzes rekonstrukcijas tehniskais projekts izstrādāts SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” projektu grupā 2006. gadā
Projekta realizācija uzsākta 2008. gadā. Vēlā rudenī uzsāktie pamatu stiprināšanas darbi turpinājās ziemā un tika pabeigti pavasarī. Fasāžu un iekštelpu atjaunošanas darbi turpinājās līdz pat 2010. gadam.
– – –
Projekta arhitekti Artūrs Lapiņš, Ilona Markuse, Arhitektoniskās izpētes grupa SIA
būvinženieris Jurijs Lācis.
Interjera dizains: „Neoklasika” & „Lauku dzīve” (K. un U.Ābiķi, S.Krēvics un A.Špaks)