Pēc vairāk kā 8 gadus ilgušiem projektēšanas un būvniecības darbiem, nodota ekspluatācijā daudzfunkcionālās ēkas pirmā kārta. Tā ietver fasāžu restaurāciju un rekonstrukcija, labiekārtojumu un palīgēku rekonstrukciju.

Divstāvu ēka sākotnēji piederējusi tirgotājam Henkem, kura epitāfija saglabājusies Langes baznīcā. Pēc izpētes datiem, ēka būvēta no koka, domājams, 17.gs. 2.pusē, un 18.gs. tā apšūta ar ķieģeļiem. Sākotnējās guļbūves sienas, trinīša griesti un fasetētās sijas bijušas apgleznotas trīs periodos (orientējoši, 17.gs. beigās, 18gs.vidū, 18.gs. beigās) līmes un temperas tehnikās. Gleznojumiem izmantots pat tajā laikā reti sastopamais un dārgais “cinobrs”. Saglabājušās arī 18.gs. jumta konstrukcijas un sākotnējais apvalkdūmenis (manteļskurstenis). Ēka ir pakāpeniski paplašināta līdz pat 20.gs.vidum, vēlākās pārbūvēs iekļaujot sākotnējos elementus.
Ēkā paredzēts izvietot dzīvojamās – biroju telpas, kā arī kafejnīcu. Lai saglabātu apgleznotos griestus, paredzēta jauna pārseguma iebūve, nesošās metāla sijas iebūvējot virs esošā pārseguma. Saglabātas jumta konstrukcijas, tās daļēji eksponējot interjerā. Topošajā kafejnīcas daļā atsegti un konservēti atsevišķi gleznojumu fragmenti (restaurators K.Burvis).
Ēkas projektēšana iesākta 2004.gadā un ar pārtraukumiem, paralēli būvniecības darbiem, turpinās joprojām. Atjaunots pirmais no sienu gleznojumiem un pārējās telpas sagatavotas tālākiem restaurācijas un apdares darbiem.
– – –
Arhitektoniskā izpēte – J.Zviedrāns.
Projekta arhitekts: M.Mihailova, būvinž. K.Klimbe.