Kuldīgā pabeigta Sv. Pētera kapu zvanu torņa (Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības Nr. 6356.) atjaunošana. Restaurācijas projektēšana veikta 2006. gadā, bet realizācija ar negaidītiem sarežģījumiem un kompromisiem veikta 2009.-2010. gados.

Kapličas zvanu tornis atrodas kādreizējās kapsētas teritorijā, un tā būvniecības gads – 1782 – fiksēts vējrādī. Pēc tās slēgšanas 19.gs. sākumā teritorija daļēji apbūvēta. Tāpēc mūsdienās tornis atrodas kvartāla vidū ar pieeju un labāko apskates iespēju no Pētera ielas.
Zvanu torņa projekts izstrādāts 2006. gadā. 2009.g. uzsākti darbi, veicot
projektā neparedzētu torņa demontāžu. Autoruzraudzība uzsākta situācijā, kad zvanu torņa konstrukcija apdares detaļas jau nogādātas angārā. No vienas puses, demontāža ļāva veikt torņa koka konstrukciju atjaunošanu ziemas laikā relatīvi siltās telpā. No otras puses, pārvietošana mazināja autentisko elementu saglabāšanu, cita starpā mainot konstruktīvo elementu dimensijas. Par cik 19. gs. beigu skaidu jumts bija demontēts, saskaņojot ar projekta autoriem pēc analogu ēku parauga montēts jauns dēļu segums (risinājuma autore – dipl. arhitekte Kristīne Veinberga).
Fasādes krāsotas oriģinālajā – sarkanajā tonī, izmantojot miltu jeb zviedru krāsu. Atjaunoti gan nesošie, gan vertikālu dēļu fasāžu elementi, slēģi un durvis. Uz jumta atrodas restaurēts vējrādītājs, kas ietver zvanu torņa būvēšanas gadu. Nav realizēts projektā paredzētais teritorijas labiekārtojums, kā arī ieteikums par zvanu un līdz ar to arī zvanīšanas funkcijas atjaunošanu. Atsevišķu koka elementu piestrādē ir redzēti labāki amatniecības piemēri.

Projekts:
arhitekts: Artūrs Lapiņš,
projekts: Kristīne Klimbe,
konsultants: celtniecības arheologs Juris Zviedrāns
jumta ieseguma risinājums: arhitekte Kristīne Veinberga
būvkonstrukcijas: Ivars Brinkmanis,
labiekārtojums: arh. Ilze Māra Janelis

uzmērījumi, apsekošana:
celtniecības arheologs Juris Zviedrāns un stud.ing. Ģirts Pavlovs.

Par Torni pieejami arī arhīva attēli un informācija Kuldīgas pilsētas mājas lapā