Iespējams, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja iekštelpu apdarē izmanotas vācu kompānijas Keim silikātu krāsas.

Keima minerālkrāsas minētas arhitekta Vilhelma Neimaņa rakstītajos dokumentos. No pirms muzeja būvniecības (1903. gadā -?) sastādītā iepriekšējā darbu apjomu un izmaksu aprēķina sadaļas “krāsojums ar Keima minerālkrāsām” Anstrich mit Keimischer Mineralfarben; var spriest, ka šādas krāsas paredzēts izmantot Skulptūru zālē un vestibilā. Darbu laikā – 1904.gadā – veiktajos pierakstos varam konstatēt, ka firma “Kurrau – Passil”, šajās telpās veikusi darbus ar minerālkrāsām:
Pos.285: die decken in Skulptursaal sowie in den beiden Nebenraumen mit Mineralfarben gestr. abgetint und vergoldet.
286. desgl. die Hauptdecke in Vestibul.

Ar augstu ticamības pakāpi var pieņemt, ka iekštelpu apdarē izmantotas 1878. gadā dibinātās kompānijas Keimfarben GmbH & Co. KG silikātu minerālkrāsas. Silikātu krāsām atbilstošais izskats redzams arī skulptūru fonos 1920. gadu Latvijas Nacionālā mākslas muzeja arhīvā esošajos Šmita uzņēmumos (attēli uzņemti kā stereofotogrāfijas; lai apskatītu anaglifus, nepieciešamas t.s. sarkani zilās (red-cyan) brilles).