Tilts pāri Pils grāvim uz Cēsu pils Galvenās pils jeb Kastelas ieeju izbūvēts 2005. – 2006. gadā izstrādātās Cēsu pilsdrupu konservācijas koncepcijas realizācijas ietvaros, kur bija paredzēta trīs pamatelementu atjaunošana: Tilts, Ieeja un Pagalms. Projekta mērķis – uzlabot pilsdrupu apskates iespēju, kā arī nodrošināt iespēju pilsdrupas apmeklēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Vēsturiski ieeja Ordeņa kastelā bijusi pa tiltu pāri Pilsgrāvim. 1980. gados arheoloģes Zigrīdas Apalas vadībā veikto arheoloģisko izrakumu rezultāti liecina, ka tilta balst šeit atradušies jau 14. gs. Tās aizbūvētas un t.s. Tilta celtne tapusi 16. gadsimtā un attiecīgi pats Tilts pārvietots blakus mūra pamatiem A pusē. Šādā veidā tas attēlots arī senākajos zināmajos pilsdrupu plānos (autori J.Palmstriks, 1675.-1685.gads un J.A. Ulrihs, 1693. gads). Tilta celtnes telpas aprakstītas arī 1688. gada zviedru inventārijā un identificējamas ar arheoloģiskajos izrakumos atsegtajām konstrukcijām.
Tilta atjaunošana veikta, izmantojot 16. gs. trasējumu. Šādai tilta izvietošanai ir vairākas būtiskas priekšrocības:

 • par šādu tilta izvietojumu liecina lielāks skaits arhīva materiālu,
 • šāds tilta izvietojums ir savietojams ar 1975.-1978.gados atsegtajām konstrukcijām,
 • netiek aizbūvētas arheoloģiskajos izrakumos atsegtās 14. – 16. gs. mūra konstrukcijas un noejas uz tilta celtnes pagrabstāvu,
 • tilta balstīšana uz pamatzemes ļaus izvairīties no slodzes pielikšanas oriģinālajām tilta konstrukcijām.
  Tilta konstrukcija izbūvēta masīvās lapegles koka konstrukcijās. Tas pacelts virs izrakumos atsegtajām mūra konstrukcijām un uz tām praktiski neatbalstās. Lai nodrošinātu iekļūšanu pilsdrupās cilvēkiem ratiņkrēslos, nelielā platībā Tilta sākumposmā D daļā veikta zemes līmeņa pazemināšana (slīps ierakums). Tilta ass tā Z daļā pagriezta R virzienā. Tādejādi nodrošināta nokļūšana uz Kastelas vārtu priekšā atsegtā 16. gs. bruģa līmeni. Arī apmeklētājs, pārejot pār tiltu, nonāk tieši galveno vārtu priekšā. No pilsgrāvja D daļas, savukārt, nav aizsegts senākais – 14. gs. zemes līmenis, kurš iezīmēts ar slīpām betona plāksnēm.
  Panorāmas skatu uz Pilsdrupām un Tiltu (2008. gadā):

  Tilta atklāšana notika jau Cēsu 800 gadu jubilejas laikā 2006. gadā, kad tas tika izmantots svētku programmas uzvedumiem – orķestra priekšnesumam un bruņinieku cīņām.
  – – –
  Projekts: arhitekts Artūrs Lapiņš, 2005. – 2006. gads
  Būvkonstrukcija: inženieris Jānis Rāzna, birojs “Kurbads”
  Realizācija: SIA Būve Woodline
  Arheoloģiskā uzraudzība: arheoloģe Zigrīda Apala
  Tilta izbūve finansēta no Phare projekta “Senatne mūsdienās – māksla, vēsture un tūrisms”

  Atsauces:
  Delfi