Īsi pirms ziemas saliem uzsākti un šogad paredzētajā apjomā pabeigti Rīgas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas ziemeļrietumu fasādes zelmiņa konservācijas darbi. 15.gs. beigās izbūvētais pakāpjveida zelminis jau ilgstoši bija norobežots ar aizsargsietu, lai krītošie apmetuma un ķieģeļu fragmenti šaurajā Jāņa sētas ielā garāmgājējiem nekristu uz galvas.

Kaut arī Sv. Jāņa Baznīcas būvniecības pirmssākumi meklējami 13. gadsimta sākumā, mūsdienās redzamā ēka tapusi 15. gs. beigās – 16. gs. sākumā, kad arī izveidots ziemeļrietumu pakāpjveida zelminis. Tas atjaunots 1747. gadā, kad ugunsgrēka seku likvidēšanas darbus veic Rīgā no Štrālzundes atbraukušais meistars J.H.Giterbroks. Remontdarbi, it īpaši fasādes lejas daļā notikuši arī 20. gs. sākumā.
Pakāpjveida zelminis vainago baznīcas ziemeļrietumu fasādi. Tā nišas ar t.s. ēzeļmuguras arkām noslēdz ķīļveida arkas divos līmeņos. Vertikālās nišas horizontāli sadala platas apmestas joslas. Joma jumts segts ar kārniņiem, zelmiņa fiaļu piramīdveida jumtiņi un apaļo ailu palodzes iesegtas ar vara skārdu. Zelmini no fasādes atdalošā dzega iesegta ar mēles veida cementa t.s. Marseļas jeb presētajiem dakstiņiem. Zelmiņa nišu iedziļinātās plaknes un horizontālās joslas apmestas; pārējās virsmās eksponēts šuvots sarkanu dedzinātu māla ķieģeļu mūris.
J.A.Ēzena 18.gs. ne pārāk proporcionālajā zīmējumā lizēnas un fiales attēlotas ķieģeļsarkanas, vai, iespējams, bijušas krāsotas (apmestas un krāsotas?), joslas ar ”ēzeļmuguru” nobeigumu starp tām – apmestas (kaļķa tonalitātē). Fiāles attēlotas ar smailu pakāpjveida ķieģeļu nobeigumu.
Darbu laikā paredzēta ziemeļrietumu zelmiņa fasādes restaurācija – konstruktīvās noturības atjaunošana, erodējušo ķieģeļu papildināšana, apmetuma nostiprināšana un papildināšana, fasādes apdares atjaunošana. Darbus plānots turpināt 2015. gada pavasarī.


Būvprojekta vadītājs: arhitekts Artūrs Lapiņš
Projekta risinājumi: Guntars Jansons
Būvfirma: Velve AE