Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra ēkas iekštelpu, fasāžu un priekšdārziņa restaurācija iezīmēja jaunu posmu ēkas vairāk kā 150 gadu ilgajā vēsturē. Rīgas pilsētas arhitekta J.D.Felsko (1813—1902) 1866. gadā projektētā Mazās jeb Amatnieku ģildes ēka joprojām ir viena no reprezentablākajām pilsētas sabiedriskajām būvēm.

Atjaunošanas projektēššana aizsākās 1998.gadā ar 2. stāva Lielās zāles grīdas sliktā tehniskā stāvokļa konstatāciju bijušajā skatuves daļā. Siju konstruktīvās stiprināšanas projekts pakāpeniski izvērsās par veselu projektu kompleksu. Lielās Ģildes 1963. gada ugunsgrēka karstums bija atstājis iespaidu arī uz pāri ielai esošo Mazās Ģildes ēku. Skatuves daļā bija ne tikai nomelnējušas sienas, bet arī ievērojami bojātas un karstumā deformējušās vitrāžas. Darbu ietvaros veikta to restaurācija un trūkstošo elementu rekonstrukcija. Skatuves demontāža ļāva atjaunot Lielo zāli tās sākotnējā greznībā.

Ēkas iekštelpās veikta apkures nomaiņa, ventilācijas sistēmas izbūve, griestu siltināšana. Redzamākie restaurācijas darbi ir 1. un 2. stāva reprezentācijas telpu sienu un griestu apdares restaurācija. Lielā platībā veikta sākotnējās ozolkoka imitācijas – āderējuma atjaunošana un restaurācija, monumentālās glezniecības darbu un vēlākā laikā aizkrāsoto pamācošo uzrakstu attīrīšana un restaurācija, jaunu gleznu izgatavošana pēc vēsturiskiem attēliem, oriģinālā tehnoloģijā veidotas terraco grīdas atjaunošana, polihromā iekštelpu krāsojuma rekonstrukcija u.c. saistītie darbi.

Projekta realizācija sakrita ar Eiropas un Rekonstrukcijas attīstības Bankas (ERAB) pasākumiem Rīgā, tādēļ bez Lielās zāles restaurācijas radās veiksmīga iespēja darbu apjomos iekļaut ne tikai pārējo reprezentācijas telpu restaurāciju, bet arī fasādes atjaunošanu un priekššdārza labiekārtojumu. Rezultāta atjaunotas 1. stāva reprezentācijas telpas Vestibils, Ēdamzāle un Vecajo sols, un 2. stāva Zāle, Bufetes un Dāmu istabas. Atjaunotās telpas tiek aktīvi izmantotas koncertiem, korporatīviem pasākumiem, tostarp ikgadējām Latvijas Amatniecības kameras ballēm, kā arī dažādām nodarbībām un mēģinājumiem.

– – –

Pasūtītājs: Rīgas Domes Kultūras pārvalde; Birojs 2000
Adrese: Rīga, Amatu iela 3/5
Būvprojekta autors un vadītājs: arhitekts Artūrs Lapiņš, Arhitektoniskās izpētes grupa SIA
Projekta komanda: arhitektes Lāsma Rengarte, Ilona Gleizde,
arhitekta palīgs Guntars Jansons
Būvinženieris: Ivars Brinkmanis
Būvuzņēmējs: SIA «Re&re», darbu vadītājs Roberts Vecums-Veco

Tehniski ekonomiskie rādītāji:
kopējā platība: 877 m2.

Publicitāte:
– Lapiņš A. – Mazā ģilde. // Latvijas Architektūra, #5(31), 2000.gads. – 14.-19.lpp.
– 2000.gadā Objekts ieguvis balvu kā labākā restaurācija.