Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas fasāžu restaurācija ir viens no pirmajiem publisko ēku projektiem, kuros realizēta jau 2000. gadā Peldu ielā 23 izmantotā pieeja – vairāku būperiodu liecību integrācija vienotā fasādes kompozīcijā. Atsevišķu periodu robežas sapludinātas ar niansētām filcēta apmetuma pārejām. Rūpīgi izmūrētās viduslaiku šuvotās ķieģeļu plaknēm tikai atjaunots krāsojums, savukārt nereti haotiskajiem vēlākā perioda pārmūrējumiem saglabāts apmetums. Rezultātā fasādes iegūst telpiskumu, unikālu raksturu un saglabā vēsturisko dimensiju.

Baznīcas fasādes apsekotas 2006. gadā un tad arī sagatavotas vispārīgas rekomendācijas bojāto daļu atjaunošanai un apmetuma remontam. Uz apsekošanas materiālu bāzes izsolīti darbi, un visi restaurācijas jautājumi risināti pārrunu ceļā autoruzraudzības kārtībā.
Sadarbībā ar RTU Silikātu materiālu institūta vadošo pētnieci Dr.sc. ing. Intu Vītiņu, veikta akmensmateriālu fizikāli ķīmiskās izpētes un sagatavotas rekomendācijas apmetuma javas sagatavošanai.

– – –
Projekts: ~
Apsekošana, rekomendācijas un autoruzraudzība: arhitekts Artūrs Lapiņš
Būvnieks: SCO Valmiera
Realizācija: 2005. – 2006. gads.