Rīgas Doma vidusjoma jumts pašreizējā veidolā izbūvēts 1727. gadā, kad baznīcu atjaunoja pēc 1710. gada Rīgas aplenkuma laikā nodarītajiem bojājumiem. 2007. gadā sagatavotais projekts paredz turpināt 2000. gadā iesākto jumta konstrukciju atjaunošanu, kā arī sagatavot vidusjoma bēniņus apskatei.

Līdzšinējie darbi
Vidusjoma jumta konstrukcijas apsekotas vairākkārt. Jau 1990. gados to stāvoklis, it īpaši dienvidu fasādes austrumu daļā, atzīmēts kā kritisks. 2000. gadā, saskaņā ar Vācu amatniecības un pieminekļu aizsardzības centra (Deutsches Zentrum für Handwerk und Denkmalpflege) pasūtījumu, arhitekts Juris Galviņš un inženieris Andrejs Barbars izstrādāja remonta projektu daļai no jumta konstrukcijām. Atbilstoši tam, 2000. – 2003. gadā joma dienvidu pusē pirmajām 20 spārēm veikti jumta konstrukciju protezēšanas darbi. Tie pārtraukti finansējuma trūkuma dēļ.

Konstrukciju apraksts

Rīgas Doma vidusjoma jumta koka konstrukcijas saglabājušās no 1727. gada līdz mūsdienām bez būtiskām izmaiņām. Vidusjoma jumta kopējais augstums no dzegas līdz korei ap 10 metri. Lai pārsegtu ap 11 metrus plato vidusjomu, veidota koka spraišļu balsta konstrukcija, kas redzama projekta izstrādes gaitā sagatavotajā modelī (firma “Merko”).

Vidusjoma konstrukciju namdaru darbu izpildījums liecina par augstu amatniecisko darbu kvalitāti. Atsevišķi konstrukciju elementi rūpīgi piestrādāti, mezgli savstarpēji savienoti ar ozolkoka tapām.


Restaurācijas projekts

2007. gadā veikta atkārtota jumta konstrukciju apsekošana un sagatavots vidusjoma jumta konstrukciju restaurācijas tehniskais projekts (arhitekts Artūrs Lapiņš, inženieris Andrejs Barbars, piedaloties inženierim Ģirtam Pavlovam). Projektā paredzēts turpināt 2000. – 2003. gadā iesāktās darbu metodes, vairāk pievēršot uzmanību amatniecības kvalitātes nodrošināšanas jautājumiem un vidusjoma bēniņu vizuālā tēla sakārtošanai pēc darbu pabeigšanas.

Projekta realizāciju paredzēts uzsākt 2011. gadā.