Cēsu Pils parka labiekārtojuma projekta realizācijas ietvaros paredzēta Karla Gustava von Zīversa (1772.-1856.) krūšutēla atjaunošana.

Atjaunoto pieminekli paredzēts uzstādīt vēsturiskajā vietā – t.s. Kārļa kalnā, kas ir neliels paugurs Parka austrumu pusē. Kā liecina ieraksts uz oriģinālā melnā granīta postamenta, pieminekli šajā vietā 1908. gadā uzstādījis viņa dēls Emanuels Zīverss. Pats krūšutēls, domājams, zudis 1. pasaules kara laikā; atjaunošana tiek veikta pēc Cēsu muzejā esoša fotoattēla. Izvietots celiņa perspektīves noslēgumā, Karls Zīverss, mazliet sevī ierāvies, raugās pilsdrupu virzienā un sveic parka apmeklētājus.


Pieminekļa atjaunošanu veic tēlnieks Sandris Skribnovskis, atjaunotā  krūšutēla autore tēlniece Dzintra Regīna Jansone. Apmeklējot mākslienieku darbnīcu Mālpils novadā, krūšutēla modelis sagaida jau caur atvērtajām durvīm. Veicot atkārtotu apskati un pārrunājot ar mākslinieci, radīts visām ieinteresētajām pusēm pieņemams tēls, ko turpmāk paredzēts atliet bronzā. Līdz tam māksliniece vēl solās piestrādāt pie matu sakārtojuma un krūšutēla apakšējā nobeiguma.

Krūšutēla modelis augusta mēnesī Modelis septembra sākumā. Krūšutēla apģērba attēlojums kļuvis pārliecinošāks, skatiens caururbjošāks, vaibsti skarbāki.